Jak vybrat řezný diamantový kotouč

Jak vybrat řezný diamantový kotouč

Koupili jste někdy drahý, údajně kvalitní řezný diamantový kotouč a on Vám „nefungoval“? Jak je to možné? Diamantový řezný kotouč totiž musí především odpovídat použití. V několika krocích Vám poradíme, jak jednoduše vybrat nejvhodnější diamantové kotouče pro Vaši práci:

KROK 1: Co budete řezat?
KROK 2: Jakým zařízením budete řezat?
KROK 3: Za „kolik“ chcete řezat?
Sekce
KROK 1: Co budete řezat?
materiály řezané diamantovými kotouči
Nejdůležitějším krokem při výběru vhodného řezacího diamantového kotouče je správné určení materiálu, který chcete dělit (řezat). Tato volba značně ovlivňuje výkon nástroje = řeznou rychlost a životnost. Různé materiály mají různé vlastnosti a tím i požadavky na složení segmentu kotouče – složení pojiva, velikost a koncentraci diamantových zrn, atd.

 

Jaký materiál budete řezat diamantovým kotoučem?

Nejdůležitější vlastnosti materiálu, které mají vliv na řezání diamantovými nástroji jsou tvrdost a abrazivita (brusnost) materiálu. Každý materiál je specifický poměrem těchto dvou vlastností, proto je potřeba aby se na různé materiály používaly různé typy diamantových kotoučů. Tyto vlastnosti například u betonu také ovlivňuje jeho stáří, respektive vyzrálost. Nevyzrálý beton je měkčí, brusnější než vyzrálý. O betonu se více dočtete v článku Čím řezat beton – vlastnosti betonu.

Čím tvrdší materiál, tím měkčí řezný diamantový kotouč.

 

Zjednodušeně řečeno, čím tvrdší materiál budete řezat, tím měkčí musí být pojivo segmentu kotouče a naopak. Tím je zaručeno, že ostrá diamantová zrna jsou dostatečně obnažena a v každém okamžiku mohou zabírat do materiálu. Když se zrna obnažují příliš pomalu, diamantový kotouč přestává řezat – naopak, kdyby se obnažovala příliš rychle, předčasně by se neobroušená vydrolila z pojiva a takovýdiamantové kotouče GENT - katalog diamantový kotouč by měl sníženou životnost. Chcete-li se dozvědět více, podrobnější vysvětlení naleznete v části Jak diamantové nástroje fungují.

Proto se vždy snažte zjistit co nejvíce informací o opracovávaném materiálu, a vybírejte takový diamantový kotouč, jehož popis co nejpřesněji odpovídá materiálu, který budete řezat nejčastěji, nebo ve kterém materiálu chcete, aby diamantový řezný kotouč dosáhl nejlepších výsledků (kvalitní, rychlý řez A dlouhá životnost). Diamantové kotouče GENT u sebe mají vždy detailní popis doporučeného použití, s výběrem Vám také pomůže Tabulka použití diamantových řezných kotoučů a naši odborní prodejci diamantových nástrojů. Abychom Vám výběr v našich partnerských prodejnách ještě o něco usnadnili, naše diamantové kotouče pečlivě značíme, vysvětlení naleznete v článku Způsob označování diamantových řezných kotoučů.

Jakou požadujete kvalitu řezu diamantového kotouče?

Řezné diamantové kotouče lze podle provedení segmentu rozdělit na segmentované, turbo a hladké celoobvodové. Čtvrtou kategorii tvoří turbo-segmentované diamantové kotouče. Provedení segmentu ovlivňuje čistotu řezu, podrobnější vysvětlení naleznete otevřením kapitoly Co je diamantový řezný kotouč v článku Jak diamantové nástroje fungují.

Řezné diamantové kotouče s celoobvodovým segmentem mají čistší řez, ale hůře se chladí
řezný diamantový kotouč - typy

Diamantové řezné kotouče – různé typy podle provedení segmentu.

 • Celoobvodové hladké (uzavřené) diamantové kotouče poskytují velmi hladký řez, neštípou hrany, ale hůře se chladí. Jejich nejčastější použití je řezání deskových materiálů jako jsou keramické obklady a dlažby, tenké desky z přírodního kamene, atd. Od určitých průměrů je nutné chlazení vodou a nehodí se tolik pro hluboké řezy.
 • Turbo celoobvodové (uzavřené s drážkami) diamantové kotouče mohou lehce štípat hrany, ale o něco lépe se chladí než celoobvodové. Často je používají například pokrývači, kameníci.
  V nabídce máme ale speciální turbo řezný diamantový kotouč na slinuté dlažby SD-UT a SD-PR, které mají obdobně hladký řez, jako celoobvodové kotouče. 
 • Segmentované diamantové kotouče se lépe chladí a odvádějí odpadní materiál z řezu. Lze je použít všude tam, kde hrana nemusí být úplně hladká, neoštípaná. Takové diamantové kotouče jsou vhodné především k hrubšímu řezání stavebních materiálů a hodí se i pro hlubší řezy.
 • Turbo-segmentované diamantové kotouče spojují výhody segmentovaných a turbo kotoučů. Vyznačují se rychlým řezem s dobrým odvodem odpadního materiálu. V současnosti jsou velmi oblíbené pro řezání betonu a armovaného betonu, jsou vhodné především k hrubšímu řezání a hodí se také pro hlubší řezy.

Jak hluboko bude diamantový kotouč řezat?

Zejména u úhlových brusek při řezání za sucha, mějte na paměti, že se řezný diamantový kotouč musí stačit chladit a odvádět vyřezaný odpadní materiál. Proto doporučujeme následující maximální hloubky jednotlivých řezů:

 • průměr 115 mm – max. hloubka řezu 20 mm
 • průměr 125 mm – max. hloubka řezu 25 mm
 • průměr 150 mm – max. hloubka řezu 30 mm
 • průměr 180 mm – max. hloubka řezu 35 mm
 • průměr 230 mm – max. hloubka řezu 40 mm

Pokud potřebujete řezat hlouběji, volte větší zařízení, nebo řez diamantovým kotoučem provádějte ve více pracovních krocích.

Čím hlubší řez, tím se řezný diamantový kotouč hůře chladí. Na hluboké řezy jsou vhodnější segmentované diamantové kotouče.

KROK 2: Jakým zařízením budete řezat?
Po tom, co jste určili materiál, který budete řezat, je třeba z vhodných typů diamantových kotoučů vybrat takové, které bude možné použít ve stroji nebo elektrickém nářadí, které máte k dispozici.

 

jak vybrat diamantový kotouč - strojeUjistěte se, že je na Vašem zařízení povoleno použití diamantových kotoučů. Nepoužívejte diamantové kotouče do pil na dřevo („cirkulárka“, „kocour“, atd.), ani do vysokorychlostních pil na kov – nejsou na to konstrukčně uzpůsobené (prach, výkon, otáčky…).

Jaké budou rozměry kotouče a otáčky / obvodová rychlost?

Vždy vybírejte pouze takový řezný diamantový kotouč, jehož vnější průměr odpovídá povoleným parametrům pro Vaše zařízení. Informaci o maximálních povolených otáčkách / obvodové rychlosti naleznete na každém kotouči. Pomoci Vám může také naše Kalkulačka rychlostí. U vhodných zařízení nemusíte mít obavy, otáčky jsou již výrobcem nastaveny vzhledem k povolenému průměru diamantového kotouče.

Překročení maximálních obvodové rychlosti kotouče může vést k jeho poškození a zranění obsluhy. Příliš nízká obvodová rychlost může zkrátit životnost řezného diamantového kotouče a zhoršit jeho řezné schopnosti.

Vybraný řezný diamantový kotouč musí odpovídat parametrům stroje.

 

Příklad: Nesnažte se sejmutím krytu s úhlové brusky 230 mm vytvořit pilu průměru 300 mm, obvodová rychlost se tím zvyšuje a segmenty kotouče ji nemusí vydržet. Naopak použitím kotouče průměru 115 mm v úhlové brusce 230 mm se obvodová rychlost sníží a diamantový kotouč nemusí fungovat.

Optimální otáčky jsou do jisté míry závislé na opracovávaném materiálu. U běžných strojů a elektrických zařízení si s úpravou otáček nemusíte dělat starost. Přesto orientační přehled optimálních řezných rychlostí podle jednotlivých materiálů uvádíme v článku Optimální řezná rychlost.

Při koupi diamantového řezného kotouče nezapomeňte informovat prodejce, jaký průměr vnitřního otvoru (upínání, vrtání) kotouče potřebujete pro Vaše zařízení.

Jak hluboko budete diamantovým kotoučem řezat?

Pamatujte také na to, jak hluboko chcete řezat – zda ji Vaše zařízení umožňuje – navíc při řezání do plné hloubky („nadoraz“) se diamantový kotouč hůře chladí, dusí se a méně vydrží. Pro hlubší řezy je vhodné použití většího zařízení a kotouče, mít zkrátka rezervu. Doporučené maximální hloubky pro jednotlivé řezy jsou uvedeny v předchozí kapitole.

Budete diamantovým kotoučem řezat za sucha nebo s vodním chlazením?

Zda diamantový kotouč vyžaduje chlazení vodou („za mokra“), či stačí chlazení vzduchem („za sucha“), naleznete v popisu kotouče ve formě příslušného symbolu.

Řezání pomocí základního ručního elektrického nářadí (např. běžné úhlové brusky) lze provádět pouze za sucha – vzhledem k možným úrazům elektrickým proudem. Vhodné diamantové kotouče jsou pro práci za sucha vyráběny, důležité je dodržet chladící přestávky a chladit je vzduchem.

Je ale dobré vědět, že všude tam, kde to bezpečnost dovoluje, řezání s dostatečným vodním výplachem snižuje množství prachu, pomáhá odvádět odpadní materiál (který je velmi brusný), umožňuje provádět hlubší řezy v jednom kroku, brání přehřátí diamantového kotouče a životnost kotouče je delší než při řezání za sucha. Chladit kotouče pouze “částečně” dobré není. Pokud je používáno malé množství vody, voda neodplavuje vyřezaný materiál, naopak ve spojení s prachem vytvoří brusnou pastu a diamantový kotouč pak trpí zvýšeným opotřebením.

Nástroje určené pro práci pouze za mokra MUSÍ být vždy chlazeny dostatkem vody. Za sucha by mohlo dojít i během několika vteřin k přehřátí segmentu, zničení diamantového kotouče a ohrožení Vaší bezpečnosti.

KROK 3: Za „kolik“ chcete řezat?
Nyní máme určený materiál, který budete řezat a určili jsme i vhodné diamantové kotouče pro váš stroj.
Dalším krokem je položit si otázku, co je pro Vás důležitější: pořizovací cena kotouče NEBO cena za řez (délka x hloubka) ?

 

Cena diamantového kotouče je tvořena řadou faktorů – kvalitou nosiče, složením pojiva segmentu, výškou segmentu a především kvalitou a obsahem (koncentrací) diamantových zrn. A samozřejmě také tím, jak se výrobce věnuje testování použití kotouče (nejen daleko za hranicemi, ale především v našich místních podmínkách), aby se Vám do rukou dostal jen spolehlivý a bezpečný diamantový kotouč.

Cena je důležitá, dobře vybraný kvalitní řezný diamantový kotouč se vyplatí…

 

Pro práce od středního rozsahu nebo pro časté a pro profesionální použití se Vám vždy vyplatí koupit kvalitní diamantový kotouč (neznamená že nejdražší). Cena za kotouč může být sice o něco vyšší, ale Vaše práce bude rychlejší, kvalitnější i pohodlnější a především cena za řez (plochu řezu) bude levnější.

Na práce opravdu malého rozsahu nebo pro příležitostné použití v méně náročných materiálech Vám někdy může stačit diamantový kotouč, který má kratší životnost (často i pomaleji řeže), ale jeho pořízení je levnější. Cena za jednotku řezu bude ale vyšší – řez Vás bude stát více, než s profesionálním kotoučem. Více se můžete například dočíst v našem článku Diamantový kotouč universal 115mm.
Pozor je třeba dát ale na podezřele levné diamantové kotouče. Takové řezné kotouče (často vydávané za zcela univerzální – bez přesného popisu, natož v češtině) někdy nesplňují ani předepsanou normu a kromě toho, že nebudou dobře fungovat a jsou brzy na vyhození, vážně hrozí rizikem úrazu při poškození. Kovové odletující části dokáží způsobit opravdu vážné problémy a řezání s nimi může být velmi drahé.

Na opravdu výjimečné řezání náročných materiálů, kde obyčejné diamantové kotouče často selhávají, se Vám vyplatí si profesionální nástroj půjčit (nechcete-li si jej zakoupit), případně nechat materiál uříznout u profesionála. Nicméně, chcete-li i na příležitostné práce spolehlivého dělníka, jakým diamantový kotouč umí být, příliš šetřit se nevyplatí. Diamantové kotouče můžete skladovat libovolně dlouho, nepodléhají zkáze jako jiná brusiva a budou i po delším čase připraveny Vám opět dobře posloužit.

Diamantové nástroje GENT Vám přináší široký výběr kvalitních profesionálních diamantových kotoučů různých cenových úrovní. Vybírejte optimální diamantový kotouč pro Vaše použití. Proberte s prodejcem i rozsah práce, na kterou diamantový řezný kotouč vybíráte.

Nemusíte se obávat, dobře vybrat diamantový kotouč není tak složité, jak se může na první pohled zdát – u diamantových nástrojů GENT vždy naleznete detailní popis doporučeného použití, s výběrem Vám také pomůže Tabulka použití diamantových řezných kotoučů a naši odborní prodejci. My Vám pomůžeme vybrat optimální nástroj pro Vaši spokojenost.

Nevíte si s výběrem stále rady?

Vyplňte náš interaktivní dotazník a naši specialisté Vám doporučí diamantový kotouč podle Vašich požadavků.
Tato služba je pro Vás zcela nezávazná a zdarma.

Menu