Řezač spár

Řezač spár (někdy se také označuje jako řezačka spar, spárová řezačka, spárová pila, apod.) se nejčastěji používá pro řezání asfaltových (živičných) nebo betonových ploch. Jedná se o stroj se spalovacím, někdy i elektrickým motorem, s ručním nebo motorickým posuvem. Řezač spar je osazen diamantovým řezným kotoučem. Výhodou řezače spár je především přesné vedení diamantového kotouče, díky kterému umožňuje velmi přesné řezy povrchů bez otřesů, proto se často používají k řezání dilatačních spár, nebo řezání asfaltových, betonových i jiných povrchů před prováděním výkopových prací.

Řezač spár – chlazení

S řezačem spár vždy doporučujeme provádět řezání za mokra (při dodržení bezpečnostních předpisů). Při řezání za sucha se výrazně snižuje životnost diamantového kotouče, ale vzniká také spousta zdraví nebezpečného prachu.

Řezač spár je vetšinou vybaven nádrží na vodu. Přívod chladící vody spusťte ještě před začátkem řezání. Při řezání se ujistěte, že voda je vtahována do řezu a teče skutečně až k segmentu diamantového kotouče. Důležité je použití dostatečného množství výplachové vody. Aby bylo chlazení ideální, je dobré NEproříznout ihned celou hloubku materiálu (asfaltu, betonu, atd.), aby voda neprotékala rovnou do propustného podloží (štěrk, apod.). Jinak se diamantový kotouč špatně chladí a může dojít také k podbroušení segmentu kotouče. To, že je celá hloubka materiálu proříznuta, poznáte podle toho, že řezání je těžší, voda rychle mizí v řezu a okolo spáry se vynáší vybroušený abrasivní materiál.

Pro hospodárnou práci doporučujeme diamantový kotouč v řezači spár vždy chladit vodou…

Pokud budete používat řezač spár za sucha, počítejte se zvýšeným opotřebením segmentů diamantového kotouče, diamantový kotouč rychle ubývá.

Řezač spár – otáčky

Zaprvé vždy používejte takové průměry diamantových kotoučů, které výrobce pro daný řezač spár dovoluje. Většina řezaček spár má nastavené otáčky bez možnosti regulace, které jsou uzpůsobené povoleným průměrům kotoučů a o jejich nastavení se tedy nemusíte starat.

Nízké rychlosti by zpomalily Vaši práci, kroutícím momentem by mohlo dojít k poškození kotouče a navíc by způsobily rychlejší úbytek diamantového segmentu. Naopak příliš vysoké otáčky vedou k zaleštování, otupení segmentů diamantového kotouče, diamantový kotouč přestává řezat. Překročení maximálních povolených otáček kotouče může navíc vést k jeho zničení a ke zranění obsluhy. Přehled maximální obvodové rychlosti ve vztahu k otáčkám pro vybrané průměry kotoučů naleznete v článku Diamantové kotouče – Obvodová rychlost a otáčky, stejně tak jako orientační optimální řezné rychlosti pro jednotlivé materiály.

Když začínáte řezání, mějte plně roztočený diamantový kotouč a zvolna jej spouštějte do řezaného materiálu na požadovanou hloubku.

Řezač spár – přítlak a hloubka řezání

Při práci s řezačkou spár nevyvíjejte nadměrný tlak, netlačte příliš na diamantový kotouč – tlakem práci neurychlíte a zbytečně zvyšujete opotřebení kotouče a šetříte i svůj řezač spár. Čím tvrdší materiál, tím menší přítlak a pomalejší posuv je vhodný. Například při řezání železobetonu postupujte zvolna, dokud diamantový kotouč neprojede armováním.

Při řezání diamantovými kotouči průměru 450 (a většími) do větších hloubek, doporučujeme provádět řezy ve více hloubkových krocích, každý například po 5-7 cm. Výrazně se tím sníží zatížení diamantového řezného kotouče i řezače spár a zvýší se tím rychlost řezání, také diamantový kotouč se snadněji uchladí. Tento postup Vám pomůže ušetřit čas i peníze.

Pro menší zatížení řezače spár a delší životnost diamantového kotouče doporučujeme řezat v několika hloubkových krocích… 

Při používání řezače spár s diamantovými kotouči velkých průměrů a velmi hlubokých řezech (více jak 20 cm) je také vhodné pro první řez (takzvaný předřez) použít diamantový kotouč průměru 450 mm a velkým kotoučem pak provést až poslední hluboké řezy. Důležité je přitom použít pro prvotní řezy širší diamantový kotouč a pro poslední hluboké řezy diamantové kotouče maximálně stejně široké, lépe však užší. Jinak by se tělo i segmenty tohoto velkého kotouče třením nadměrně opotřebovávaly. Správné použití předřezu zajistí dobrý přísun chladící vody na diamantový kotouč a výrazně sníží opotřebení segmentů nákladnějšího většího kotouče pro řezače spár.

Řezač spár – jaké diamantové kotouče

Je třeba si uvědomit, že volba optimálního diamantového kotouče je závislá na řezaném materiálu a výkonu řezače spár.

Diamantové kotouče pro řezače spár podle materiálu

Diamantové kotouče pro řezač spár je třeba především vybírat podle toho, jaký materiál budete řezat. Nejčastějším použitím je řezání spár v betonu, železobetonu nebo asfaltu, tyto typy diamantových kotoučů jsou proto také nejprodávanější. Opět platí základní pravidlo, že čím tvrdší materiál řežete, tím měkčí pojivo segmentu musí mít diamantový kotouč do řezače spár a naopak. Více se dočtete v článku Jak diamantové nástroje fungují, v kapitole Co je diamantový segment.

Pro rychlé a co nejlevnější řezání je velmi důležité správně vybrat diamantový kotouč do řezače spár…

V krátkosti zde uvedeme příklad, kdy byly nevhodně zvolené diamantové řezné kotouče: Použijete-li při řezání asfaltu diamantový kotouč na vyzrálý beton, bude spáry řezat velmi rychle, ale segment bude velmi rychle ubývat a životnost kotouče bude nízká. Naopak, pokud použijete při řezání železobetonu diamantový kotouč na asfalt, bude spáry řezat nejen velmi pomalu, ale segment se bude zalešťovat a kotouč se může spálit (viz článek popisující diamantové kotouče – problémy a řešení).

Vhodné diamantové kotouče do řezače spár

Do benzinových řezačů spár jsou velmi oblíbené špičkové diamantové kotouče řady SUPREME, vyznačují se vysokým obsahem diamantu a složením pojiva segmentu umožňují výkonné rychlé řezání s dlouhou životností. Pro rozsáhlé řezání spár jsou nejhospodárnější. Pro řezání asfaltu je to diamantový kotouč na asfalt WH-A SUPREME a pro řezání železobetonu a tvrdého betonu diamantový kotouč na železobeton WH-B SUPREME. Tyto speciální diamantové kotouče do řezače spár nejsou vhodné do slabších elektrických řezaček a stolových pil (vysoký obsah diamantu by “neutáhly”).

Variantou pro méně náročné práce, nebo práce menšího rozsahu, jsou diamantové kotouče řady STANDARD, pro řezače spár na asfalt diamantový kotouč WH-A STANDARD a pro řezače spár na beton diamantový kotouč WH-B STANDARD.

Cenově zajímavou alternativou mohou být i kotouče dalších typů, které nabízejí diamantové nástroje GENT, cenově nejdostupnější je například diamantový kotouč na armovaný beton CROSS EASY, na asfalt v průměru 350 mm SE-WM ABRASIV. Prohlédnout si také můžete náš katalog diamantových řezných kotoučů, kotouče pro řezače spár jsou v detailu označeny příslušným symbolem.

Samostatnou kapitolou jsou diamantové kotouče pro řezače spár na čerstvý beton, který je starý pouze několik hodin až dní. Řezání čerstvého betonu se provádí z důvodu vytvoření dilatačních spár (zjednodušeně řečeno, aby beton nepraskal neřízeně). Čerstvý beton je vysoce abrazivní, proto je třeba volit diamantový kotouč s velmi tvrdým pojivem segmentu a je lepší se poradit s prodejcem a zvolit diamantové kotouče na čerstvý beton na míru.

Pokud často budete řezat spáry v různých materiálech a nemůžete nebo nechcete přehazovat kotouče, stojí za pozornost vysoce univerzální diamantový kotouč COMBOSTAR – ideální k řezání železobetonu i asfaltu najednou. Tyto diamantové kotouče pro řezače spár využívají často firmy opravující komunikace, půjčovny a další zákazníci, kteří chtějí jeden fungující “diamantový kotouč na všechno”.

Diamantové kotouče pro řezač spár podle výkonu stroje

Vyrábí se celá řada řezačů spár s rozličnými výkony a stejně tak se vyrábí i řada diamantových kotoučů pro řezače spár různých výkonů. Je pochopitelné, že diamantové kotouče určené do maximálního výkonu řezače spár 10 kW nebudou vhodné například do řezačky spár s výkonem 25 kW

Běžné jsou řezače spár pro kotouče do 300 mm s výkonem motoru okolo 4 kW, řezače spár pro kotouče do 350 mm s výkonem motoru 4-6 kW, řezače spár pro kotouče do 450 mm s výkonem motoru 8-10 kW. Běžně nejprodávanější je kotouč průměru 450 mm pro řezače spár. Pro větší kotouče se používají stroje s větším výkonem, časté je do průměru 800 mm použití motorů s výkonem 10-15 kW, výjimkou nejsou ani stroje osazené motory s výkonem 25 kW. Existují i speciální řezače spár s výkonem nad 45 kW. Zvláště u výkonných řezačů je nutné na tento parametr myslet u výběru kotouče.

Informujte prodejce diamantových kotoučů o výkonu svého stroje, pomůže Vám přizpůsobit výběr diamantového kotouče výkonu řezače spár.

Potřebujete-li s výběrem diamantového kotouče do řezače spár, neváhejte se na nás obrátit. Diamantové nástroje GENT nabízí široký sortiment diamantových řezných kotoučů pro řezače spár. Nabídka zahrnuje kotouče do elektrických řezačů, benzinových řezačů i kotouče pro velké dieselové řezače spár. Rozsáhlý je i tedy výběr průměrů – běžný sortiment zahrnuje diamantové kotouče 300, 350, 400, 450, 500, 600 mm, ale v nabídce naleznete i velké diamantové kotouče průměrů 650, 700, 750, 800, 900, 1000 a 1200 mm.

Nevíte si s výběrem kotouče do řezače spár rady?

Využijte našeho odborného rádce, který doporučí diamantový kotouč podle Vašich požadavků. Služba je pro Vás zcela nezávazná a zdarma.

Tipy pro práci s řezačem spár:

  1. Diamantový řezný kotouč vždy nasaďte na řezač spár tak, aby byl dodržen správný směr otáčení, který označuje šipka na kotouči. Pokud se šipka z kotouče obrousila, směr také zjistíte z postavení diamantů, hrany musí zabírat do materiálu. Jen správně nasazený diamantový kotouč je plně funkční a hospodárný.
  2. Linii řezu si před započetím řezání betonu nebo řezání asfaltu (či jiného materiálu) označte křídou nebo jiným dobře viditelným způsobem. Na tuto linii je nutné zarovnat diamantový kotouč i vodící lištu (sklopný ukazatel) řezače spár.
  3. Řežte přímo, neřežte do oblouku – ať se Vám diamantový řezací kotouč nevzpříčí v řezu. Pokud se z nějakého důvodu diamantový kotouč v řezu zastaví, zastavte řezač spár a opatrně jej vyjměte z řezu a zkontrolujte kotouč včetně segmentů, zkontrolujte i hřídel a další součásti stroje.
  4. Při použití řezače spár je vhodné, aby výplachová voda, která vystupuje z řezu, měla lehce krémovou barvu i konzistenci. Diamantová zrna diamantového řezného kotouče pak zůstanou v kontaktu s brusným materiálem, budou obnaženější a budou lépe řezat. Malé nebo žádné množství vody způsobuje rychlý a zbytečný úbytek segmentu kotouče (nízká životnost). Více vody je sice lépe, ale přílišné množství vody může způsobit zalešťování segmentu, diamantový kotouč v řezači spár pak pracuje pomalu.
  5. Pokud potřebujte v ploše vyfrézovat drážky, nebo vyříznout spáru o určité šířce, je nutné použít speciální širší drážkovací diamantový kotouč. Pokud to výrobce stroje dovoluje, můžete také použít například dva řezné diamantové kotouče, mezi kterými musí být distanční podložka (segmenty jsou širší než tělo kotouče). Hřídel stroje musí umožňovat bezpečné nasazení a dotažení takového souboru diamantových kotoučů. Pokud je nasazeno více diamantových kotoučů, je nutné aby byl každý správně chlazen vodou.

Řezač spár – upozornění:

Chcete-li provádět řezání pomocí řezače spár, vždy dodržujte bezpečnostní předpisy a řiďte se návodem k Vašemu stroji, ať už je to elektrická řezačka spár, benzinový nebo dieselový řezač spár, apod.

Řezač spár GENT

Profesionální řezač spár GENT s originálním motorem Honda nabízí univerzální použití pro řezání asfaltu, řezání čerstvého betonu, vyzrálého betonu i železobetonu – v závislosti na tom, jaký diamantový kotouč 450 mm je nasazen. Řezač spár umožňuje jednoduché a plynulé nastavení hloubky řezu. Diamantový řezný kotouč je chlazen z obou stran použitím vody z nádrže nebo přímo z vodovodního řádu. Stroj je opatřen brzdou pojezdu. Vodící lištu řezače spár je možné odklopit.

řezač spár - řezání betonu

Použití řezače spár – řezání dilatačních spár do betonu v průmyslové hale.

Řezač spár - detail kotouče

Diamantový kotouč pro řezače spár, menší průměr určený pro předřez v betonu – průmyslová hala.

diamantový kotouč do řezače spár na asfalt

WH-A SUPREME: Špičkový diamantový kotouč na asfalt určený zejména do řezačů spár a motorových rozbrusů. Běžně dostupný v průměru 300, 350, 400, 450, 500, 600 a 700 mm.

diamantové kotouče do řezačů spár

WH-B SUPREME: Ideální řezné diamantové kotouče do řezačů spár na železobeton a vyzrálý beton. Běžně dostupné v průměru 300, 350, 400, 450, 500 a 600 mm.

univerzální diamantový kotouč

COMBOSTAR: Univerzální diamantový kotouč do řezače spár. Diamantové řezné kotouče COMBOSTAR se výborně hodí na řezání různorodých materiálů – ideálně kombinace asfalt, beton, železobeton, ale poradí si i se žulou. Dostupné jsou v průměrech 300, 350, 400 a 450 mm.

Dieselová řezačka spár - drážkování betonu

Dieselová řezačka spár – drážkování betonu pomocí výkonné spárové pily, ve které byly použity diamantové kotouče GENT.

Menu