Diamantové řezné kotouče – návod k použití

diamantové řezné kotouče - návod k použití
Používáte-li diamantové řezné kotouče a chcete-li dosáhnout bezpečné, kvalitní a hospodárné práce, dbejte prosím všech předpisů i následujících pokynů:

 • Diamantový řezací kotouč používejte na doporučené materiály a s vhodným elektrickým nářadím / strojem (zařízením). S výběrem Vám pomůže popis u jednotlivých položek kategorie diamantové řezací kotouče a prodejci diamantových nástrojů GENT. Nesprávný výběr může vést k velmi rychlému úbytku segmentu kotouče, nebo k jeho rychlému otupení.
 • Zkontrolujte, zda není diamantový řezný kotouč poškozen (přepravou, pádem, používáním). Nikdy nepoužívejte poškozené diamantové řezné kotouče, mohlo by dojít ke zranění.
 • Ujistěte se, že Vaše zařízení je plně a správně funkční a zda rozměry a použití diamantového řezného kotouče odpovídají povoleným parametrům určených výrobcem zařízení. Vždy používejte ochranný kryt.
 • Počet otáček hřídele zařízení nesmí překročit maximální počet otáček uvedených na diamantovém řezacím kotouči (též obvod. rychlost), mohlo by dojít ke zranění. Informace týkající se rychlosti a otáček naleznete v našem článku Obvodová rychlost a otáčky pro diamantové nástroje.
 • Průměr hřídele (upínacího trnu) musí odpovídat vnitřnímu průměru (vrtání) diamantového řezného kotouče. Obě příruby musí mít shodný rozměr a to zhruba 1/3 vnějšího průměru kotouče. Při používání velmi tenkých diamantových kotoučů doporučujeme používání větších přírub – zabráníte prohýbání kotouče.
 • Před tím, než upnete diamantové řezné kotouče, očistěte dosedací plochy přírub a hřídel zařízení.
 • Při upínání musí souhlasit směr otáčení diamantového kotouče (vyznačený šipkou) se směrem otáčení hřídele zařízení.
 • Zkontrolujte, zda je diamantový řezný kotouč správně usazen a dobře dotáhněte příruby. Před vlastní prací zkontrolujte, zda se kotouč volně a rovně otáčí.
 • Pracujte pouze chráněni vhodnými osobními ochrannými prostředky. Státním orgánem, jehož hlavním úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, je Státní úřad inspekce práce (odkaz mimo náš web).
 • Při práci musí být řezaný materiál dobře upevněn. Nestůjte v rovině řezu.
 • Řezné diamantové kotouče jsou určeny pouze pro přímé řezy. Nikdy (kromě speciálních kotoučů) neřežte do oblouku, ani nebruste materiál hranou. Bočním přetížením může snadno dojít k poškození segmentu a ke zranění. Výjimku tvoří například brusnořezný diamantový kotouč, který umožňuje řezání i broušení.
 • Při řezání materiálu na diamantové řezné kotouče příliš netlačte, stačí vlastní hmotnost zařízení. Řez provádějte rovnoměrně a klidně.
 • Neřežte najednou příliš hluboko, aby se diamantový řezací kotouč stačil chladit a odvádět vyřezaný odpadní materiál. Pro úhlové brusky za sucha doporučujeme: Průměr diamantového kotouče – Max. hloubka řezu (mm): 115 – 20, 125 – 25, 150 – 30, 180 – 35, 230 – 40. Pokud je nutné řezat hlouběji, provádějte řez ve více pracovních krocích.
 • Při řezání za sucha vyjměte zhruba každých 30-60 vteřin roztočený diamantový řezný kotouč z řezu a nechte jej na spuštěném stroji ochladit vzduchem (10-15 vteřin). Čím hlubší řez, tvrdší materiál a uzavřenější diamantový kotouč, tím dříve a častěji je nutné jej chladit!
 • Diamantové řezací kotouče označené – pouze MOKRÝ řez! – nikdy nepoužívejte za sucha, rychle by došlo k jejich zničení.
 • Při řezání za mokra dbejte na stálý a dostatečný přívod vody tak, aby chladila diamantový kotouč stejnoměrně z obou stran a aby jí bylo co největší množství vtahováno do řezu (odvod odpadního brusného materiálu). Řezání za mokra výrazně prodlouží životnost diamantového kotouče.
 • Při častém řezání tvrdých, neabrazivních materiálů může dojít k otupení (zaleštění) segmentu kotouče. Naostření (oživení) kotouče proveďte včasným, několikerým zaříznutím do vysoce abrasivního materiálu (speciální oživovací kámen, drolivý vápenný pískovec, měkký kamnářský šamot, měkká „ostrá“ cihla, porobeton, atd.)
 • Nepoužívané diamantové řezné kotouče skladujte na suchém místě vodorovně uložené na pevné podložce, nebo svisle zavěšené.

ruzne diamantove rezne kotouce 125 mm

Menu