Čerpadlo k pile GENT je určeno pro stolové pily, stolní pily, portálové pily a podobná zařízení vyžadující řezání pod vodním výplachem (proto se někdy též říká čerpadlo do vodní pily). Vodní čerpadlo ke stolové pile zajišťuje nejen bezprašné řezání, ale také značně prodlužuje životnost řezného nástroje (diamantového kotouče). Vodní čerpadlo k pile je určeno pouze pro chlazení řezného nástroje stolní pily (stolové pily) a výplach řezu. Čerpadlo je určeno k čerpání čisté vody, v žádném případě nesmí být používáno k čerpání benzinu, petroleje nebo jiných hořlavých nebo žíravých kapalin.

Čerpadlo k pile – všeobecné pokyny

Čerpadlo k pile nevyžaduje zvláštní péči, přesto si veškeré dále uvedené pokyny pečlivě přečtěte a dodržujte. Nerespektování uvedených pokynů může mít za následek poškození čerpadla k pile, dalších věcí či zdraví. Mimo uvedené pokyny dodržujte všechny platné předpisy týkající se bezpečnosti práce.

Čerpadlo k pile – technické informace 

Napětí: 220V/50Hz
Jmenovitý výkon: 50W
Max. výtlak: 1,7 m
Max. průtok: 750 l/h
Max. teplota vody: 35°C

Čerpadlo k pile GENT je vhodné pro použití do stolové pily GENT i jako náhradní čerpadlo do pil různých výrobců….

Toto vodní čerpadlo k pile je vhodné pro použití v různých typech stolových, portálových pil a řezaček. Tímto čerpadlem je například osazena stolová pila DINO 350. Doporučujeme jej především používat s průměrem diamantového kotouče 250-500 mm, nicméně možné je použití i pro další typy stavebních pil. Výkonné 50W elektrické čerpadlo k pile má maximální průtok 750 litrů za hodinu a výtlak až 1,7 m. Toto čerpadlo vody pro stolové pily je dodáváno s delším kabelem pro zapojení na přímo, na svorkovnici motoru nebo do spínací skříňky motoru.

Čerpadlo k pile – montáž

Připojení čerpadla k pile je jednoduché, z hlediska bezpečnosti připojení přívodního kabelu svěřte odborníkovi dle platných zákonů a předpisů…

 1. Před jakoukoli servisní prací na stolové pile se ujistěte, že je odpojená od zdroje elektrické energie. Nepokoušejte se kontrolovat nefungující čerpadlo k elektrické pile před odpojením zdroje energie.
 2. Ujistěte se, že vodní čerpadlo k pile není nijak poškozené (například prasklé při přepravě, či zda nemá zablokované lopatky).
 3. Vezměte čerpadlo k pile a připojte konec hadičky (pozor na správný průměr) systému chlazení na přípojku čerpadla.
 4. Připojení přívodního kabelu čerpadla na vodu svěřte odborníkovi, opravy a úpravy elektrických součástí smí provádět pouze kvalifikovaný pracovník dle zákonů a předpisů dané země. Čerpadlo ke stolové pile je dodáváno s delším kabelem pro zapojení na přímo, na svorkovnici nebo do spínací skříňky motoru. Ujistěte se, že čerpadlo pro stolové pily je připojeno k uzemnění, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem. Čerpadlo k pile musí být připojeno do sítě vybavené proudovým chráničem nebo hlídačem izolačního stavu podle platných předpisů. Skříňku po připojení kabelu vodotěsně uzavřete.
 5. Umístěte čerpadlo na přívod vody pro vodní chlazení stolové pily na správné místo do nádrže (vany) pily. Sací koš by měl být umístěn vodorovně nade dnem vany. Zkontrolujte zapojení čerpadla na vodu a celý chladící systém, zejména spojení jednotlivých hadiček a otevřete naplno kohout přívodu vody, je-li jím vaše stavební pila vybavena.
 6. Naplňte nádrž (vanu) stolové pily čistou studenou vodou tak, aby byl minimálně celý sací otvor čerpadla k pile stále ponořen ve vodě (pozor, hladina poklesne, když čerpadlo naplní chladící systém vodou). Pro prodloužení životnosti čerpadla ke stolovým pilám je vhodné, aby bylo do vody ponořeno celé – motor čerpadla je pak lépe chlazen. Při delším provozu za sucha může dojít k poškození čerpadla, a to již po několika minutách. Voda musí být čistá, s maximální teplotou 35°C.
 7. Pokud je čerpadlo k pile a vše ostatní zkontrolováno a v pořádku, uveďte pilu do provozu podle návodu výrobce pily. Čerpadlo pro stolovou pilu se spouští zároveň s motorem pily.

Čerpadlo k pile – provoz a údržba

Elektrické čerpadlo k pile GENT za běžných podmínek nevyžaduje příliš velkou údržbu. Není potřeba používat mazací prostředky, neboť motor čerpadla k pile je uložen v olejové lázni. Aby nedošlo k poškození čerpadla do stolové pily, dbejte prosím následujících pokynů:

 1. Čerpadlo pro pilu je určeno k čerpání čisté vody. Pokud je voda znečištěná odplaveným prachem a zbytky řezaného materiálu (které bývají velmi brusné), může dojít k rychlejšímu opotřebování součástí čerpadla nebo k jeho zničení.
 2. Na konci každého pracovního dne doporučujeme elektrické čerpadlo k pile zkontrolovat, zda není zanesené nečistotami a zda může nasávat čistou vodu (neleží v kalu). Doporučujeme včasnou úplnou výměnu vody a čistění nádrže (vany) stolové pily, ve které je čerpadlo umístěno.
 3. Doporučujeme vodní čerpadlo včas čistit. Z vnějšího povrchu čerpadla je vhodné odstranit nános usazenin, odšroubovat dvoudílný kryt s mřížkou (sací koš – filtr hrubých nečistot), vyjmout čerpadlo z nádrže (vany) stolové pily a ponořit čerpadlo do nádoby s chladnou čistou vodou a nechat čerpadlo pracovat po dobu cca 10 minut, dokud z něj nebude vytékat zcela čistá kapalina. Poté čerpadlo pro stolovou pilu vraťte na své místo a našroubujte kryt sání s mřížkou.
 4. Pokud čerpadlo k pile špatně saje a je zanesené, urychleně vypněte pilu a vyčistěte jej podle pokynů výše, aby se lopatky opět volně otáčely, jinak může dojít k jeho zničení. Přestože je sání čerpadla ke stolové pile vybaveno filtrem (sacím košem s mřížkou zachycující hrubé nečistoty), může se stát, že čerpadlo k pile nasaje menší části, které zanesou sání nebo zablokují lopatky čerpadla.
 5. Vždy před vlastním řezáním zkontrolujte, zda je řezný nástroj (diamantový kotouč do stolové pily) dobře a dostatečně chlazen vodou. Čerpadlo pro stolovou pilu se spouští zároveň s motorem pily. Voda by měla být přiváděna rovnoměrně po obou stranách kotouče a vtahována do řezu. Nedostatečný výplach vyřezaného materiálu (je velmi brusný) způsobuje zvýšené opotřebení nástroje (diamantového kotouče) i čerpadla.

Čerpadlo k pile – záruka

Přes kontrolu kvality může ve výjimečných případech dojít k výrobní či materiálové vadě. Při používání výrobků GENT je třeba dbát platných zákonů a předpisů na ochranu zdraví a života. Na čerpadlo k pile GENT je poskytována záruka 24/12 měsíců od data prodeje. Případnou reklamaci můžete uplatnit u prodejce, nezapomeňte přiložit prodejní doklad a podrobný popis závady. Reklamace bude vyřešena v co nejkratším termínu.

Záruka se zejména nevztahuje na škody způsobené nesprávným používáním a nedbáním návodu k použití, na čerpadla spálená a zjevně mechanicky poškozená. Určité díly podléhají při provozování jakéhokoli výrobku přirozenému opotřebení. Opotřebovávané díly čerpadla ke stolovým pilám nejsou předmětem záruky. Vzhledem k nutné vodotěsnosti čerpadla, nelze některé díly měnit demontáží, ale je nutné nahradit čerpadlo za nové jako celek.

Diamantové kotouče pro stolové pily

A ještě jedna poznámka na závěr. Pokud potřebujete čerpadlo ke stolové pile, mohly by vás také zajímat diamantové kotouče do stolových pil. Máme skladem kvalitní diamantové kotouče různých průměrů i upínacích otvorů. Ať používáte malou stolovou pilu pro obkladače, klasickou stolovou pilu 350 mm na stavební materiály nebo velkou blokovou pilu, rádi vám poradíme s výběrem nejvhodnějšího diamantového kotouče do pily podle řezaného materiálu.

Většina stavebních stolových pil pro kotouče průměr 350 mm má upínání 25,4 mm. V posledních letech někteří výrobci pil používají ale upínací průměr 30 mm.  Proto se na nás zákazníci také obracejí s dotazy na diamantový kotouč 350 mm s upínacím otvorem 30 mm do stolové pily. Na základě těchto požadavků jsme náš stálý sortiment rozšířili o vybrané diamantové kotouče 350×30 mm skladem. U ostatních umíme upínací otvor rychle upravit na zakázku.

Všechny diamantové kotouče pro stolové pily můžete objednat a zakoupit u prodejců diamantových nástrojů GENT.

Oblíbené diamantové kotouče pro stolové pily

Níže vybíráme obecně dva oblíbené diamantové kotouče pro stolové pily 300-350 mm. Pokud hledáte kotouče do velké blokové pily, mohl by vás navíc zajímat také článek Diamantový kotouč 700 mm. O širší nabídce a výběru se s námi samozřejmě můžete kdykoli podrobněji poradit.

diamantový kotouč na beton
 • diamantový kotouč pro stolové pily určený na řezání prostého betonu, zámkové dlažby, obrubníků, plotových tvarovek a podobných betonových výrobků a cihel
diamantový kotouč na obklady a dlažby
 • diamantový kotouč pro stolové pily určení na řezání obkladů, řezání tvrdé dlažby, řezání čediče, kamenných desek a dalších obkladových materiálů

Ať už potřebujete nové elektrické čerpadlo ke stavební pile nebo diamantový kotouč do pily, jsme tu pro vás…

čerpadlo k pile

Čerpadlo k pile GENT – výkonné náhradní čerpadlo ke stolovým pilám. Elektrické čerpadlo na vodu pro vodní chlazení je vhodné použít s pilou GENT DINO 350, ale také jako náhradní čerpadlo do stolových pil, mostových, stavebních i kamenických pil různých výrobců.

čerpadlo k pile GENT - technické údaje

Technické údaje čerpadla pro stolové pily

 

čerpadlo k pile - připojení na chladící systém

připojení čerpadla na vodu na hadičku chladícího systému stolové pily

čerpadlo k pile stolové

umístění čerpadýlka do držáku na dně vany stolové pily

čerpadlo k pile, demontáž sacího koše

čerpadlo k pile – odšroubování šroubu jistícího celý sací koš (odšroubovatelnou mřížku a kryt lopatek čerpadla k pile s vývodem)

 

Čerpadlo k pile - sejmutí sacího koše

čerpadlo k pile – sejmutí sacího koše pootočením bajonetového uzávěru

 

kontrola lopatek čerpadla pro stolové pily

Kontrola čerpadla ke stolovým pilám po demontáži sacího koše – lopatky se musejí volně otáčet, aby nedošlo k poškození motoru čerpadla. Může se stát, že čerpadlo do stolové pily nasaje nečistoty, které zablokují lopatky čerpadla, a je třeba jej vyčistit.

 

Diamantové kotouče pro stolové pily

diamantový kotouč na beton vhodný do stolové pily

Diamantové kotouče na beton SE-WM TURBO. Velmi oblíbený diamantový kotouč do stolové pily na řezání betonu – zámkové dlažby, obrubníků, plotových tvarovek a dalších betonových výrobků a cihel. K dispozici v průměrech 230, 300 a 350 mm.

Menu