Co dělat když diamantová korunka nevrtá

Diamantová korunka může pozlobit…
co dělat když diamantová korunka nevrtá

Diamantové nástroje GENT Vám přinášejí tuto příručku, která popisuje příčiny a řešení problémů, se kterými se někdy můžete setkat provádíte-li jádrové vrtání diamantovou korunkou (někdy se též používá výraz jádrová diamantová korunka, diamantový vrták, nebo diamantový jádrový vrták).
Většinu problémů způsobuje nesprávné používání diamantové vrtací korunky a její výběr vzhledem k opracovávanému materiálu. Se správnou volbou diamantového jádrového vrtáku Vám rádi pomůžeme.

Diamantová korunka nevrtá / korunka vrtá velmi pomalu
Nadměrné opotřebení / rychlý úbytek segmentu diamantové korunky
Nadměrné opotřebení těla diamantové korunky
Praskliny v segmentu diamantové korunky
Odpadnutí / ulomení segmentu diamantové korunky
Diamantová korunka má ohnuté segmenty
Praskliny v těle diamantové korunky
Uvíznutí vyvrtaného materiálu (jádra) v diamantové korunce
Diamantová korunka nevrtá / korunka vrtá velmi pomalu
Příznaky
Segment diamantové korunky je „tupý“, „zaleštěný“, hladký – vypadá jako by tam nebyla zrna diamantu.
Příčina Řešení
Diamantova korunka (pojivo segmentu) je příliš tvrdá pro vrtaný materiál. (např. korunkou na zdivo je vrtán železobeton) Zkontrolujte, zda používáte pro vrtaný materiál správnou (vhodnou) diamantovou korunku. Základní informace naleznete u popisu každého produktu, případně kontaktujte svého prodejce diamantových nástrojů GENT.

Oživte segment korunky, často postačí diamantovou korunkou provést několik vrtů v abrasivním (brusném) materiálu (ostřící kámen, měkký pískovec, porobeton), dokud se v segmentu diamantová zrna opět nedostanou na povrch – tím se diamantový vrták takzvaně oživí (naostří). Oživování může být čas od času nezbytné, ale když se diamantová korunka tupí příliš často, je pro vrtaný materiál skutečně příliš tvrdá.

Zvolte diamantovou korunku s měkčím pojivem segmentu. Obecně platí, že čím tvrdší materiál budete vrtat, tím měkčí by mělo být pojivo segmentu a naopak. Podrobně se o diamantových nástrojích můžete dočíst v článku Jak diamantové nástroje fungují, otevřením části  Co je diamantový segment. Nebo si rovnou vyberte vhodnou diamantovou korunku z naší nabídky.

Malá rychlost posuvu diamantového vrtáku, segment se „zalešťuje“. Mírně zvyšte přítlak (rychlost posuvu) na diamantovou vrtací korunku.
Stroj má nedostatečný výkon pro správnou funkci korunky, diamantová korunka vrtá pomalu. Zkontrolujte jádrovou vrtačku – otáčky motoru a kluznou spojku. Případně zvolte výkonnější vrtačku.

Zvolte diamantový vrták, jehož použití a průměr odpovídá možnostem jádrové vrtačky.

Otáčky jádrové vrtačky jsou příliš vysoké, proto se diamantová vrtací korunka  „zalešťuje“.

Upravte správně otáčky (rychlostní stupeň) stroje. Informace o obvodové rychlosti naleznete také v článku Obvodová rychlost a otáčky.
Množství výplachové vody je příliš vysoké. Snižte množství výplachové vody. Zvýšený brusný efekt pomůže obnažovat diamantová zrna segmentu diamantové vrtné korunky.
Nesprávné upevnění vrtacího stojanu. Zkontrolujte ukotvení stojanu pro jádrové vrtání. Stojan se nesmí při práci hýbat a rozkmitávat diamantovou korunku.

Neodstranění příčin tohoto problému včas může při pokračování práce (např. tlačením „tupé“ korunky dále do vrtu) vést často k přehřátí (spálení),  až k odlomení segmentů – korunku se spálenými či jinak poškozenými segmenty již není možné používat! Je třeba nechat posoudit možnosti renovace vrtací korunky.

Nadměrné opotřebení / rychlý úbytek segmentu diamantové korunky
Příznaky
Diamantová zrna jsou viditelně silně obnažená, mají tendenci vypadnout z pojiva, korunka vrtá velmi rychle a segment se také velmi rychle ubrušuje – doslova mizí před očima.
Příčina Řešení
Vrtaný materiál je abrasivní (velmi brusný) a korunka pro něj není vhodně zvolena. Diamantová korunka má měkčí pojivo segmentu a materiál ji odbrušuje příliš rychle, proto diamantová zrna vypadávají dříve, než jsou opotřebena / otupena. (např. diamantovou korunkou na žulu je vrtána měkká cihla) Zkontrolujte, zda používáte pro vrtaný materiál vhodnou korunku, základní informace naleznete v popisu diamantových vrtacích korunek, případně kontaktujte svého prodejce diamantové korunky GENT.

Zvolte korunku s tvrdším pojivem segmentu. Obecně platí, že čím měkčí (a abrasivnější) materiál budete vrtat, tím tvrdší by mělo být pojivo segmentu a naopak. Podrobně se o diamantových nástrojích můžete dočíst v článku Jak diamantové nástroje fungují, otevřením části Co je diamantový segment.

Diamantová korunka není dostatečně chlazená. Malé množství chladící vody , výplach vysoce brusného kalu je nedostatečný. Zvyšte množství výplachové vody a zkontrolujte systém chlazení – nedostatečný výplach vyvrtaného materiálu (je velmi brusný) způsobuje zvýšené opotřebení korunky.
Otáčky jádrové vrtačky jsou příliš nízké, proto se diamantová vrtací korunka  rychleji obrušuje. Upravte správně otáčky (rychlostní stupeň) stroje, rychlost musí být volena s ohledem na průměr vrtací korunky. Informace o obvodové rychlosti naleznete také v článku Obvodová rychlost a otáčky.
Nesprávné upevnění vrtacího stojanu. Zkontrolujte ukotvení stojanu pro jádrové vrtání. Stojan se nesmí při práci hýbat a rozkmitávat diamantovou korunku.

Nevěnování se problému s nadměrným opotřebením segmentů diamantové vrtací korunky může při pokračování práce vést k velmi rychlému spotřebování celých segmentů!

Nadměrné opotřebení těla diamantové korunky
Příznaky
Tělo korunky je značně obroušeno, jsou v něm rýhy; stěny těla korunky jsou značně ztenčené.
Příčina Řešení
Nesprávné upevnění vrtacího stojanu. Zkontrolujte ukotvení stojanu pro jádrové vrtání. Stojan se nesmí při práci hýbat, aby diamantová  korunka při vrtání nekmitala.
Diamantová korunka ve vrtu kmitá. Zvláště při vrtání z ruky se snažte vrtat stále pod stejným úhlem, neklopte korunku do různých směrů. Zkontrolujte hřídel jádrové vrtačky.
Vrtání do vysoce abrasivního materiálu. Zkontrolujte, zda používáte pro vrtaný materiál vhodnou korunku, základní informace naleznete v popisu diamantových vrtacích korunek, případně kontaktujte svého prodejce diamantových korunek.
Diamantová korunka není dostatečně chlazená. Malé množství chladící vody, výplach vysoce brusného kalu je nedostatečný. Zvyšte množství výplachové vody a zkontrolujte systém chlazení – nedostatečný výplach vyvrtaného materiálu (je velmi brusný) způsobuje zvýšené opotřebení diamantové korunky.
Vybroušený kov (vrtání do armovaného betonu) zůstává ve vrtu a obrušuje tělo. Přechodně výrazně zvyště množství výplachové vody, aby se nečistoty dostaly z vrtu.

Neodstranění příčin nadměrného obrušování těla korunky vede k jeho rychlému ztenčení a následným deformacím, roztržení. Korunku s nadměrně ztenčeným tělem již není možné renovovat.

Praskliny v segmentu diamantové korunky
Příznaky
Praskliny v segmentech, diamantová vrtací korunka může mít části segmentu vyštípnuté.
Příčina Řešení
Jádrová vrtací korunka (pojivo segmentu) je příliš tvrdá pro vrtaný materiál. (např. diamantová korunka na cihly je používána na vrtání žuly, železobetonu) Zkontrolujte, zda používáte pro daný materiál vhodnou diamantovou vrtací korunku. Základní informace naleznete v popisu výrobků, případně kontaktujte svého prodejce diamantových nástrojů GENT.

Zvolte korunku s měkčím pojivem segmentu. Obecně platí, že čím tvrdší materiál budete vrtat, tím měkčí by mělo být pojivo segmentu a naopak. Podrobně se o diamantových nástrojích můžete dočíst v článku Jak diamantové nástroje fungují, otevřením části  Co je diamantový segment. Nebo si rovnou vyberte vhodnou diamantovou korunku z naší nabídky.

Otáčky stroje nejsou správně nastavené. Upravte správně otáčky jádrové vrtačky. Rychlost musí odpovídat průměru vrtné korunky.
Nadměrné vibrace během vrtání. Zkontrolujte ukotvení stojanu pro jádrové vrtání. Stojan se nesmí při práci hýbat a rozkmitávat diamantovou korunku. Při vrtání z ruky, pevně držte jádrovou vrtačku.

Nevěnování pozornosti výběru typu korunky, nastavení otáček vrtačky a případně správnému ukotvení stojanu má za následek poškození segmentů vrtací korunky. Korunku s poškozenými segmenty není možné dále používat a je nutné posoudit případnou možnost renovace.

Odpadnutí / ulomení segmentu diamantové korunky
Příznaky
Segment se ulomil, uštípl, odpadl – často přímo v místě připojení na tělo diamantové vrtací korunky.
Příčina Řešení
Nadměrné vibrace během vrtání. Zkontrolujte ukotvení stojanu pro jádrové vrtání. Stojan se nesmí při práci hýbat a rozkmitávat diamantovou korunku. Při vrtání z ruky, pevně držte jádrovou vrtačku.
Špatné chlazení – diamantová korunka (zejména s letovanými segmenty) určená pouze k vrtání ZA MOKRA, byla používána na sucho nebo s nedostatkem vody. Diamantová korunka se ve vrtu přehřívá. Diamantové korunky označené POUZE ZA MOKRA je nutné chladit vodou.

Zvyšte množství výplachové vody a zkontrolujte systém chlazení – aby nedocházelo k přehřívání vrtací jádrové korunky.

Armovaný beton (nebo jiné tvrdé materiály) byl vrtán za sucha. Armovaný beton a další tvrdé materiály vrtejte nejlépe pouze za mokra.
Hrubý začátek vrtání, prokluzování diamantového vrtáku v materiálu – segmenty se zasekávají ve vrtu. Práci začínejte s plně roztočenou korunkou a zvolna zavrtávejte. Jakmile jsou segmenty plně ponořeny do materiálu, můžete rychlost případně zvýšit.

Při řezání držte jádrovou vrtačku pevně. 

Diamantová korunka (pojivo segmentu) je příliš tvrdá pro vrtaný materiál. Diamantová korunka vibruje, ujíždí ve vrtu a vytváří tlak na segment.
(např. korunkou na zdivo je vrtán železobeton).
Zkontrolujte, zda používáte pro vrtaný materiál správnou (vhodnou) diamantovou korunku. Základní informace naleznete u popisu každého produktu, případně kontaktujte svého prodejce diamantové techniky.

Zvolte diamantovou korunku s měkčím pojivem segmentu. Obecně platí, že čím tvrdší materiál budete vrtat, tím měkčí by mělo být pojivo segmentu a naopak. Podrobně se o diamantových nástrojích můžete dočíst v článku Jak diamantové nástroje fungují.

Úlomky armování, kamenů, segmentů ve vrtu. Odstraňte všechny nečistoty a cizí tělesa z vrtaného otvoru, abyste předešli dalším škodám.
Diamantová korunka a její segmenty byly poškozeny pádem, nárazem. Nenechejte diamantovou vrtací korunku upadnout a narazit. Segmenty jsou při nárazech k takovým poškození náchylné.

Nevěnování pozornosti správnému chlazení korunky, výběru typu korunky a celkově správnému průběhu vrtání má za následek poškození segmentů vrtací korunky. Korunku s poškozenými či ulomenými segmenty není možné dále používat a je nutné posoudit případnou renovaci vrtáku.

Diamantová korunka má ohnuté segmenty
Příznaky
Segmenty diamantové vrtací korunky jsou vyhnuté dovnitř nebo ven.
Příčina Řešení
Nadměrné vibrace během vrtání. Zkontrolujte ukotvení stojanu pro jádrové vrtání, při vrtání z ruky se snažte vrtat stále pod stejným úhlem – aby diamantová korunka nekmitala.

Zkontrolujte hřídel jádrové vrtačky.

Zkontrolujte, zda není diamantová korunka poškozená, případně ji vyměňte.

Segmenty diamantové korunky tlučou do materiálu, případně do uvolněného armování v betonu. Zkontrolujte součásti stroje a správné uchycení diamantového vrtáku.

Zkontrolujte vrtaný otvor, odstraňte uvolněné armování a kameny.

Na diamantovou vrtací korunku bylo příliš tlačeno. Na diamantový jádrový vrták příliš netlačte, přítlak na opracovávaný materiál musí dovolovat přirozené ostření a chlazení korunky. Nadměrný tlak ani nadměrná rychlost vrtání nezrychlí.

Neodstranění příčin této závady včas znamená velké namáhání segmentů korunky, které se mají tendenci v místě připojení na tělo ohýbat. Korunku s takto poškozenými segmenty již není možné používat, je potřeba zvážit možnosti renovace korunek.

Praskliny v těle diamantové korunky
Příznaky
Praskliny v těle diamantové korunky, stěny těla korunky mohou být výrazně ztenčené.
Příčina Řešení
Nadměrné vibrace během vrtání. Zkontrolujte ukotvení stojanu pro jádrové vrtání. Stojan se nesmí při práci hýbat a rozkmitávat diamantovou korunku. Při vrtání z ruky, pevně držte jádrovou vrtačku.
Na diamantovou korunku bylo příliš tlačeno, případně se zasekla nebo zkroutila ve vrtu, tím došlo k přetížení těla. Na diamantovou korunku příliš netlačte, nadměrný tlak ani nadměrná rychlost posuvu vrtání nezrychlí.
Stěny těla diamantové korunky jsou zeslabeny. Bude nutné zakoupit novou vrtací korunku. Brusným účinkem dochází k zeslabovaní těla korunky a zejména po řadě renovací, je tělo příliš zeslabeno a snáze praská.
Diamantová korunka (pojivo segmentu) je příliš tvrdá pro vrtaný materiál. Diamantová korunka vibruje, tělo je přetíženo. Zkontrolujte, zda používáte pro vrtaný materiál správnou (vhodnou) diamantovou korunku. Základní informace naleznete u popisu každého produktu, případně kontaktujte svého prodejce.

Zvolte diamantovou korunku s měkčím pojivem segmentu. Obecně platí, že čím tvrdší materiál budete vrtat, tím měkčí by mělo být pojivo segmentu a naopak. Podrobně se o diamantových nástrojích můžete dočíst v našich článcích.

Neodstranění příčin této závady včas vede k celkovému poškození korunky, kterou již není možné používat ani renovovat.

Uvíznutí vyvrtaného materiálu (jádra) v diamantové korunce
Příznaky
Vyvrtaný blok materiálu (jádro) se nachází uvnitř těla vrtné diamantové korunky.
Příčina Řešení
Diamantová korunka není dostatečně chlazená, roztahuje se vlivem tepla. Malé množství chladící vody, výplach je nedostatečný, korunka se přehřála a zamkla jádro do sebe. Zlepšete chlazení vodou – používejte větší množství vody.

Odšroubujte vrtací korunku a upínacím otvorem vytlačte pomocí železné tyče jádro ven. Dejte pozor, ať nepoškodíte segmenty.

Úlomky armování, kamenů, segmentů ve vrtu. Odstraňte všechny nečistoty a cizí tělesa z vrtaného otvoru i diamantové korunky, abyste předešli dalším škodám.
Segmenty nemají postranní vůli, jsou z boku obroušené. Diamantové segmenty musí přesahovat tělo korunky. Zkontrolujte vrtací korunku, možná bude třeba zakoupit novou.

Nerespektování zásad pro jádrové vrtání, zejména dodržování chlazení a přesahu segmentů od těla korunky, může vést k uvíznutí materiálu uvnitř korunky. Uvízlé jádro je nutné opatrně odstranit, aby nedošlo k dalšímu poškození vrtací korunky.

Menu