Jak na jádrové vrtání

Home Jak na jádrové vrtání

Diamantová korunka na jádrové vrtání…

diamantová korunka TURBO LASER, jádrové vrtání

Jádrové vrtání (nástrojem je diamantová korunka) se používá pro vytvoření přesných kruhových prostupů v betonu, železobetonu, cihelném zdivu, horninách a v dalších stavebních materiálech. Jádrové vrtání lze provádět v různých směrech – kolmo, šikmo i vodorovně. Jádrové vrtání je vhodné pro dodatečné vytváření postupů například pro vodoinstalace, plyn, vzduchotechniku, elektrorozvody, ale také pro vrtání kotevních otvorů a jádrovým vrtáním se provádí i zkušební vrty. Mezi výhody jádrového vrtání patří: vysoká přesnost, minimální vibrace, malá hlučnost a prašnost, snadná a rychlá práce.

Jádrové vrtání z ruky nebo se stojanem

Jádrové vrtání betonu

Jádrové vrtání betonu (armovaného) pomocí profesionálního vrtacího motoru a stojanu, testování diamantové vrtací korunky na železobeton. Jádrové vrtání železobetonu probíhá za použití vodního výplachu s adekvátním množstvím vody pro dosažení rychlého postupu a zároveň optimální životnosti diamantové korunky.

Menší průměry lze vrtat z ruky (nedoporučujeme u železobetonu), u větších průměrů diamantových vrtacích korunek (zhruba od 100 mm) je z bezpečnostních důvodů více než rozumné použití stojanu. Vždy pokud použijete jádrovou vrtačku se stojanem, dobře upevněte stojan k podkladu. Označte si pozice děr pro upevnění stojanu, vyvrtejte otvory příslušným vrtákem a použijte vhodné kotvy pro jádrové vrtání. Namontujte stojan a zkontrolujte jeho pevné a bezpečné usazení. Některé stojany jsou pro připevnění na hladké podlahy opatřeny vakuovým systémem upevnění, kdy není nutné do podkladu umísťovat kotvy. Toto upevnění nesmí být používáno do stěn a stropů.


Chlazení při jádrovém vrtání

Jádrové vrtání doporučujeme, tam kde je to možné, vždy provádět za mokra. Tím se výrazně prodlužuje životnost diamantové korunky. Důležité je použití odpovídajícího množství výplachové vody. Příliš vody v tomto případě není ku prospěchu, zabraňuje totiž obnažování diamantových zrn – diamantová korunka se může příliš tupit. Pro dosažení nejlepších výsledků (tj. životnosti i rychlého vrtání) je vhodné, aby výplachová voda, která vystupuje z řezu, měla lehce krémovou barvu i konzistenci. Diamantová zrna vrtací korunky pak zůstanou v kontaktu s brusným materiálem, budou obnaženější a budou lépe vrtat.

jádrové vrtání otvorů pro kotvy

Jádrové vrtání otvorů pro ukotvení rozměrného zařízení v průmyslovém objektu. Použitá je diamantová korunka GENT TURBO LASER ve spojení s ruční jádrovou vrtačkou upnutou do stojanu. Prováděno je vrtání betonu s ocelovými výztužemi (vrtání železobetonu), diamantová korunka je používána za mokra.

Jak jsme popsali v článku Jak diamantové nástroje fungují, v kapitole Co je diamantová vrtací korunka, segmenty jsou na tělo korunky připevněny buď letováním (stříbrná pájka) nebo navařeny laserem. Letované vrtací korunky mohou být použity pouze za mokra, aby vlivem tepla nedošlo k „odletování“ segmentů. Diamantová korunka s laserem navařenými segmenty může být použita i za sucha. Nicméně vrtání za sucha se hodí pouze pro vrtání měkčích materiálů, například vrtání cihelného zdiva. Při vrtání tvrdých materiálů, například vrtání železobetonu nebo kamene, vzniká velké množství tepla a pokud se diamantový vrták nechladí vodou, může docházet k zaleštění diamantových zrn. Tvrdé materiály tedy vrtejte vždy za mokra. Jádrové vrtání měkčích materiálů za sucha se většinou provádí pouze v případě, že v místě práce není dostupná voda nebo při práci v choulostivém prostředí, interiérech. Pro jádrové vrtačky ale existují sběrače odpadní vody, aby nedocházelo k zašpinění a promáčení interiéru, takže i mokré vrtání lze zvládnout.

Pokud budete materiály vrtat za sucha, počítejte se zvýšeným opotřebením segmentu diamantové korunky. Při vrtání za sucha používejte středící přípravky a pro větší průměry vrtacích korunek též stojan pro jádrové vrtání. Nezapomeňte na odsávání prachu, aby se Vám diamantová korunka nezasekla ve vrtu.

Pokud je vrtací korunka používána správně, nikdy by neměla být příliš horká.


Otáčky jádrové vrtačky a diamantová korunka

Vrtejte vždy v rozsahu otáček určených pro daný průměr vrtacích korunek. Nepřiměřeně nízké otáčky jádrové vrtačky nejen že zpomalí Vaši práci, ale mohou také vést k rychlejšímu úbytku diamantového segmentu. Naopak příliš vysoké otáčky vedou k zalešťování, otupení diamantové korunky. Proto je řada jádrových vrtaček vybavena rychlostními stupni pro určité rozsahy vrtaných průměrů. Menší vrtací korunky potřebují pro optimální chod vyšší otáčky a naopak.

Práci začínejte s roztočenou korunkou a zvolna zavrtávejte, až je celý segment ponořen do materiálu. Pak můžete vrtání zrychlit.


Výkon vrtacího motoru

diamantová vrtací korunka

Diamantová vrtací korunka GENT PREMIUM upnutá do vrtacího motoru pro jádrové vrtání.

Aby jádrová vrtačka dokázala udržet stabilní otáčky a tedy i správnou rychlost vrtání, je potřeba, aby měl motor dostatečný výkon. Větší vrtací korunky samozřejmě potřebují větší výkon, nikdy proto nevrtejte na hranici možností jádrového vrtacího motoru. Může pak dojít k přehřátí stroje a poškození vrtací diamantové korunky. Základním pravidlem je řídit se zvukem motoru. Pokud slyšíte stopy přetěžování, okamžitě snižte přítlak.


Přítlak a diamantová korunka

Sílu přítlaku je třeba přizpůsobit materiálu, který vrtáte. Správný přítlak Vám pomůže zajistit maximální životnost diamantové korunky. Například při jádrovém vrtání železobetonu postupujte zvolna, téměř bez přítlaku, dokud diamantová korunka neprojede armováním. Vždy začínejte s menším přítlakem, dokud se vrtací korunka ve vrtu nevystředí. Během vlastního jádrového vrtání pak příliš malý přítlak může způsobit zaleštění diamantových segmentů, naopak příliš velký přítlak může přetížit jádrovou vrtačku a způsobit nadměrný úbytek segmentu diamantové korunky.


Jak se vybírá diamantová korunka pro jádrové vrtání

jádrové vrtání, diamantová korunka TURBODiamantový jádrový vrták vybírejte vždy s ohledem na stroj a na materiál, který chcete vrtat. Tvar segmentu může být podobně jako u řezných diamantových kotoučů různý, klasický jako například mají diamantové vrtací korunky PREMIUM, nebo drážkovaný (turbo) jako například mají diamantové vrtací korunky TURBO. Složení segmentu diamantové korunky musí samozřejmě odpovídat použití. I zde platí, že pro vrtání tvrdých materiálů potřebujete diamantovou korunku s měkčím pojivem a naopak pro měkký materiál musí mít diamantová korunka tvrdší pojivo segmentu. Například diamantová vrtací korunka na beton PREMIUM B má tvrdší složení segmentu než diamantová vrtací korunka na železobeton PREMIUM ZB. Při výběru diamantové vrtací korunky se řiďte uvedeným doporučeným použitím.


Potřebujete-li s výběrem diamantové vrtací korunky poradit, kontaktujte prodejce diamantových nástrojů GENT
nebo se případně můžete obrátit přímo na nás, diamantové nástroje GENT.

Renovace jádrových vrtáků

Při jádrovém vrtání se na jádrovém vrtáku (diamantová vrtací korunka) spotřebují většinou pouze diamantové segmenty, ocelový tubus a upínání se opotřebují jen mírně a zůstávají déle v použitelném stavu. Je škoda je tedy hned vyhazovat, když stačí nahradit opotřebované diamantové segmenty novými. Tomu se říká renovace jádrových vrtáků, popisujeme ji podrobně v článku Renovace diamantových korunek.

Jádrové vrtání –  příčiny a řešení problému s diamantovými korunkami 

Pokud se při jádrovém vrtání vyskytnou potíže s diamantovými vrtacími korunkami, není třeba ztrácet hlavu. Připravili jsme pro vás příručku nejčastějších příčin a řešení podobných problémů. Naleznete ji v článku Co dělat, když diamantová korunka nevrtá.

Tip pro jádrové vrtání železobetonu

TIP: Pokud se při vrtání armovaného betonu, nebo betonu s vysokým obsahem tvrdého kameniva, nebo samotného kamene stane, že se diamanty rychle zalešťují, můžete vyzkoušet následující postupy:

  1. Snížit o třetinu až polovinu množství výplachové vody, částečným uzavřením kohoutu. Ve vrtu zůstane více abrasivního materiálu, který umožní naostření diamantů. Jakmile se diamantová korunka naostří a vrtání se opět zrychlí, nezapomeňte vrátit množství výplachové vody do původního stavu.
  2. Přidat do vrtaného otvoru ostrý písek a pokračovat podle postupu výše.
  3. Naostřit diamantovou korunku mimo vrtaný otvor, zavrtáním do ostřícího kamene, nebo jiného vysoce abrasivního materiálu (vápenný pískovec, ostrá cihla, apod.).
  4. Někdy je nutné tento postup vícekrát opakovat, dokud diamantová korunka opět nepracuje správně.

Diamantové vrtací korunky pro jiná použití

Na závěr ještě zmíníme existenci dalších druhů diamantových vrtacích korunek, které se používají společně s ručním elektrickým nářadím. Tyto zjednodušeně popisujeme v článku Jaké vybrat diamantové korunky, kde se věnujeme dalším dvěma oblastem vrtání bez použití speciálních jádrových vrtaček – vrtání do dlažby a obkladů, vrtání otvorů pro elektroinstalační krabice.

Chcete-li provádět jádrové vrtání, vždy dodržujte bezpečnostní předpisy a řiďte se návodem k Vašemu zařízení, ať už je to ruční jádrová vrtačka, vrtací motor pro jádrové vrtání se stojanem, apod. Vhodná diamantová korunka je nezbytná pro hospodárné jádrové vrtání.