Čím řezat beton – vlastnosti betonu

V tomto článku vám poradíme, jak a čím řezat beton. Beton je kompozitní stavební materiál, skládá se z pojiva a plniva. V případě cementového betonu je pojivem cement a plnivem kamenivo (písek), ke kterým se přidává voda. Po zatuhnutí pojiva vzniká pevný umělý slepenec (více se můžete dočíst v článku Beton, encyklopedie Wikipedia – odkaz mimo náš web).

Jak a čím řezat beton?

Jednoduše řečeno, doporučujeme Vám samozřejmě použít správný diamantový kotouč na beton. Betonů je ale celá řada a stejně tak i diamantových kotoučů, proto ještě před řezáním pamatujte na několik faktorů. Ty ovlivňují výběr vhodného diamantového kotouče na beton, který budete řezat. Patří mezi ně vyzrálost betonu, pevnost betonu, tvrdost kameniva, druh písku, armování (ocelové výztuže betonu). Pokud budete řezat betonové výrobky, jako je například zámková dlažba, mohl by vás také zajímat článek Jak řezat zámkovou dlažbu.

Následující informace mají informativní charakter, zohledňují naše zkušenosti s dotazy jak a čím řezat beton. Přesné technické informace o betonu získáte od jeho dodavatelů.

Jak a čím řezat beton
Pohled na řez betonu provedený diamantovým kotoučem. Beton je vyzrálý, prostý bez armování, obsahuje větší množství kamene.

Vyzrálost betonu

Při řezání betonu především pamatujte na jeho stáří (vyzrálost). To především ovlivní životnost a řezné schopnosti kotouče. Z tohoto pohledu pro naše účely výběru nejvhodnějšího diamantového kotouče rozlišujeme čerstvý beton, nevyzrálý beton a vyzrálý beton.

Čerstvý beton

Čerstvý beton je správně řečeno beton, který byl právě vyrobený, ještě neztvrdl a je tvárný. Pro účely členění diamantových kotoučů tento název používáme i pro beton do několika dnů stáří. Čerstvý beton je vysoce abrazivní, tedy o hodně brusnější než vyzrálý beton. Směs se ještě plně nespojila a volný písek rychle obrušuje diamantový kotouč. Čím řezat beton, který je takto abrazivní? Je třeba volit diamantový řezný kotouč s velmi tvrdým pojivem segmentu.
Ze sortimentu diamantových nástrojů GENT Vám můžeme doporučit diamantový řezný kotouč SE-AL (pro dořezy úhlovou bruskou), ve větším průměru speciální diamantový kotouč na čerstvý beton W-CB, za určitých podmínek lze použít i diamantový kotouč na asfalt. Pro řezání čerstvého betonu (do 24 hodin stáří) kontaktujte prodejce diamantových kotoučů GENT, kotouč Vám nabídneme na míru.

Nevyzrálý beton

Nevyzrálý beton je měkčí a brusnější (abrasivnější) než vyzrálý beton. Při řezání nevyzrálého betonu je třeba pamatovat na to, že beton ještě není plně vytvrdlý a jeho složky se stále chovají jako silné brusivo. Teoretická doba (ne)vyzrálosti betonu je 28 dní. Hodně ale záleží na podmínkách – počasí, teplota, vlhkost, množství vody ve směsi a přísady v betonu. V sortimentu diamantových nástrojů GENT naleznete řadu diamantových kotoučů fungujících na nevyzrálý beton, informaci naleznete v popisu jednotlivých typů. Čím řezat beton bez armování univerzálně? Univerzálně na prostý beton vyzrálý i nevyzrálý fungují spolehlivě diamantové řezné kotouče řady SE-WM, o kterých se zmíníme v dalším odstavci. Levnou variantou na řezání nevyzrálých betonových výrobků bez tvrdých příměsí je pak například diamantový kotouč SE-W, který je velmi oblíbený kotouč na ztracené bednění.

Vyzrálý beton

Vyzrálý beton je již plně vytrvdlý (i když pevnost dále nepatrně roste) a je tedy méně brusný, než beton čerstvý a nevyzrálý. Při řezání vyzrálého betonu je třeba volit diamantový kotouč s měkčím pojivem segmentu než na nevyzrálé betony. Univerzálně na prostý beton vyzrálý i nevyzrálý fungují spolehlivě diamantové řezné kotouče řady SE-WM, například diamantový řezný kotouč na beton SE-WM, SE-WM GIANT nebo SE-WM TURBO, náš nejoblíbenější diamantový kotouč na zámkovou dlažbu a betonové výrobky. Čím řezat beton, který je tvrdý, vyzrálý, bez armování? Doporučit lze diamantový kotouč na beton SE-WL. Pokud budete řezat opravdu tvrdý vyzrálý beton nebo beton armovaný, diamantový kotouč CROSS EASY je spolehlivou volbou.

Pevnost betonu v tlaku

Při řezání betonu je v některých případech dobré zohlednit i jeho pevnost, která se může značně lišit. Pevnost betonu je udávána v třídách. Velikost napětí, při kterém dojde k poškození zkušebního vzorku, se rovná třídě betonu. Na pevnost má vliv i způsob zpracování betonu. Zhutněný beton má výrazně vyšší pevnost. Obecně platí, že čím vyšší je třída pevnosti betonu, tím měkčí by mělo být pojivo diamantového kotouče a naopak. Při řezání běžného betonu s kvalitním diamantovým kotoučem nebudete mít problém. A čím řezat beton, který je velmi pevný a tvrdý? Pokud budete řezat vysokopevnostní beton, je vhodné zvolit speciální diamantový kotouč na beton přizpůsobený tomuto materiálu, z našeho sortimentu lze doporučit CROSS ULTRA, který se při řezání sloupů a mostních betonů opravdu vyplatí.

Tvrdost kameniva

Dalším faktorem, který ovlivňuje řezání betonu a jeho vlastnosti, je tvrdost (a množství) obsaženého kameniva. Tvrdé kamenivo (čedič, křemen, žula) otupuje diamantový kotouč rychleji, proto je nutné volit měkčí pojivo segmentu, aby kotouč beton dobře řezal a netupil se. Pokud beton obsahuje hodně abrasivního kameniva, může být pojivo segmentu tvrdší, aby měl diamantový kotouč na beton delší životnost.

Druh písku

Druh písku také ovlivňuje abrasivitu (brusnost) betonu při řezání. Čím ostřejší písek je, tím brusněji se chová – proto je opět vhodné volit tvrdší pojivo segmentu kotouče na beton, aby měl diamantový kotouč delší životnost. Drcený písek (jemné kamenivo) je obvykle ostřejší než písek říční, který je působením vodního proudu více zakulacen. Pro přesné určení ostrosti písku je třeba znát lokalitu, odkud pochází.

Armování v betonu

Armování pomocí ocelových výztuží se provádí kvůli zlepšení pevnosti betonu v tahu. Armovaný beton se nazývá také železobeton, nebo železový beton. Řezání železobetonu je o něco náročnější úkol, záleží na množství a průměru armovacích drátů. Profesionální diamantový řezný kotouč to ale snadno zvládne, pro řezání železobetonu doporučujeme diamantové kotouče na beton se segmenty přivařenými laserem. A čím řezat beton s armováním? Pokud je beton vyztužen sítí s většími oky tvořenými drátem menšího průměru (například 4 mm) postačí bohatě diamantový kotouč na řezání lehce armovaného betonu, například SE-WL. Pro řezání betonu se silnějším armováním doporučujeme náš nejprodávanější diamantový kotouč na železobeton CROSS EASY, případně CROSS. Pokud budete řezat betonové sloupy, pevnostní armované betony a podobné náročné materiály, práci Vám výrazně usnadní a urychlí diamantový řezný kotouč CROSS ULTRA.

levný kotouč na beton a cihly

SE-W: Levný kotouč na beton a cihly. Řešení čím řezat beton, který je bez tvrdých příměsí a armování.

diamantový kotouč na beton

SE-WM TURBO: nejoblíbenější kotouč na beton, zámkovou dlažbu v průměru 230 a 350 mm

diamantový kotouč na beton armovaný, na panely, na železobeton

CROSS EASY: Oblíbený diamantový řezný kotouč na beton armovaný (panely), vyzrálý beton a další tvrdší materiály. Dodávaný v průměrech 115 mm až 600 mm.

čím řezat beton s ocelovými výztužemi

Množství a síla výztuží je jedním z důležitých faktorů při rozhodování čím řezat beton. Na opravdu slabě armované betony postačí diamantový kotouč SE-WL, na armované betony obecně je nejoblíbenější typ CROSS EASY, na silněji armované typ CROSS a na velmi tvrdé betony se silnými výztužemi doporučujeme typ CROSS-ULTRA.

Nevíte stále jaký diamantový kotouč na řezání betonu vybrat?

Využijte našeho odborného rádce, který Vám doporučí diamantový kotouč na beton podle Vašich požadavků. Tato služba je pro Vás zcela nezávazná a zdarma.

Menu