Diamantové brusné kotouče – návod k použití

diamantové brusné kotouče - návod
Používáte-li diamantové brusné kotouče a chcete-li dosáhnout bezpečné, kvalitní a hospodárné práce, dbejte prosím všech předpisů i následujících pokynů:

 • Diamantový brusný kotouč používejte na doporučené materiály a s vhodným elektrickým nářadím / strojem (zařízením), určeným pro práci s brusnými kotouči (brusný diamantový hrncový kotouč). Nesprávný výběr může vést k velmi rychlému úbytku segmentů kotouče, nebo k jeho rychlému otupení.
 • Zkontrolujte, zda není brusný diamantový kotouč poškozen (přepravou, pádem, používáním). Nikdy nepoužívejte poškozené diamantové brusné kotouče, mohlo by dojít ke zranění.
 • Ujistěte se, že Vaše zařízení je plně a správně funkční a zda rozměry a použití brusného kotouče odpovídají povoleným parametrům určených výrobcem zařízení. Vždy používejte ochranný kryt.
 • Počet otáček hřídele zařízení nesmí překročit maximální počet otáček uvedených na diamantovém brousícím kotouči (též obvod. rychlost), mohlo by dojít ke zranění.
 • Průměr hřídele (upínacího trnu) musí odpovídat vnitřnímu průměru (vrtání) diamantového brusného kotouče.
 • Před upnutím diamantového brusného kotouče očistěte dosedací plochy přírub a hřídel zařízení.
 • Při upínání musí souhlasit směr otáčení, který mají diamantové brusné kotouče vyznačen šipkou, se směrem otáčení hřídele zařízení.
 • Zkontrolujte, zda je diamantový brusný kotouč spávně usazen a dobře dotáhtěne příruby. Před vlastní prací zkontrolujte, zda se kotouč volně a rovně otáčí.
 • Pracujte pouze chráněni vhodnými osobními ochrannými prostředky. Státním orgánem, jehož hlavním úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, je Státní úřad inspekce práce (odkaz mimo náš web).
 • Při práci musí být broušený materiál dobře upevněn. Nestůjte v poli odlétajícího odbroušeného materiálu.
 • Diamantové brusné kotouče (hrncové diamantové kotouče) jsou určeny pouze pro plošné broušení. Nářadí musí být při práci drženo rovnoběžně s broušenou plochou (viz obrázek), jinak může dojít k poškození segmentů a ke zranění. Nikdy (kromě speciálních kotoučů) nebruste hranou. Existují ale výjimky, jako například speciální brusno-řezný diamantový kotouč.
  diamantové brusné kotouče v úhlové brusce, návod
 • Při broušení materiálu na diamantové brusné kotouče příliš netlačte, stačí vlastní hmotnost zařízení. Broušení provádějte rovnoměrně a klidně.
 • Při broušení za sucha nechejte nejdéle po každých 120 vteřinách roztočený diamantový kotouč na spuštěném stroji ochladit vzduchem (10-15 vteřin).
 • Broušení za mokra je přípustné pouze s nářadím, které je k tomu výrobcem uzpůsobeno a vybaveno dle platných norem. Při broušení za mokra dbejte na stálý a dostatečný přívod vody.
 • Při častém broušení tvrdých, neabrazivních materiálů může dojít k otupení (zaleštění) segmentů kotouče. Naostření (oživení) kotouče proveďte včasným, několikerým zabroušením do vysoce abrasivního materiálu (speciální oživovací kámen (pokud je k dispozici v odpovídajícím rozměru), drolivý vápenný pískovec, měkký kamnářský šamot, měkká „ostrá“ cihla, porobeton, atd.)
 • Nepoužívané diamantové brusné kotouče skladujte na suchém místě vodorovně uložené na pevné podložce, nebo svisle zavěšené.

Diamantové brusné kotouče – přehled

diamantové brusné kotouče SUPRA

špičkový diamantový kotouč na broušení v provedení turbo, vhodný na velmi tvrdé materiály
žula, mramor, tvrdý přírodní kámen, tvrdý vyzrálý beton, velmi tvrdý stavební materiál

diamantové brusné kotouče SUPRA – ECO

kvalitní ekonomická verze brusného kotouče v provedení turbo – vhodný na velmi tvrdé materiály
žula, mramor, tvrdý přírodní kámen, tvrdý vyzrálý beton, velmi tvrdý stavební materiál

diamantové brusné kotouče TORNADO AB

špičkový diamantový brusný kotouč, vysoce univerzální
beton, potěrový beton, lepidla na betonu, zbytky epoxidových stěrek, nátěry z termoplastu, lehce abrasivní stavební materiál

diamantové brusné kotouče TORNADO AB – ECO

kvalitní ekonomická verze brusného kotouče TORNADO AB
beton, potěrový beton, lepidla na betonu, zbytky epoxidových stěrek, nátěry z termoplastu, lehce abrasivní stavební materiál

diamantový brusný kotouč TORNADO Z

špičkový diamantový kotouč na broušení tvrdých materiálů, dostupný v průměru 125 mm
žula, mramor, tvrdý přírodní kámen, tvrdý vyzrálý beton, velmi tvrdý stavební  materiál

diamantové brusné kotouče DUPLEX A

prémiový kotouč na broušení abrazivních materiálů
nevyzrálý beton, čerstvé nivelační stěrky, omítky, měkké cihly, pórobeton, asfalt, abrasivní měkký pískovec, abrasivní stavební materiály

diamantové brusné kotouče DUPLEX B

prémiový kotouč na broušení betonu
vyzrálý beton, tvrdé potěry, tvrdý kámen, tvrdé cihly, teraco, tvrdý stavební materiál

diamantové brusné kotouče DUPLEX B – ECO

ekonomické verze kotouče na broušení betonu
vyzrálý beton, kámen, tvrdé cihly, teraco, středně tvrdý až tvrdý stavební materiál

diamantové brusné kotouče PKD

speciální brusný kotouč s polykrystalickými diamanty
odstraňování nátěrů, epoxidů, lepidel, lepenek (ipa, bitumen); pryskyřičné a abrasivní betonové povrchy, lehce abrasivní materiály

diamantové brusné kotouče PKD – ECO

ekonomické provedení speciálního brusného kotouče s polykrystalickými diamanty
odstraňování nátěrů, epoxidů, lepidel, lepenek (ipa, bitumen); pryskyřičné a abrasivní betonové povrchy, lehce abrasivní materiály

diamantový brusný kotouč DIA130 HARD

prémiový diamantový kotouč 130 mm na broušení betonu, vhodný zejména do speciální sanační brusky
vyzrálý beton, tvrdé potěry, tvrdý přírodní kámen, tvrdé cihly, teraco, zbytky epoxidových stěrek, tvrdý stavební materiál

diamantový brusný kotouč VACUGRIND

speciální diamantový kotouč na broušení hran a ploch, vhodný nejen pro obkladače, dostupný v průměru 115 mm
všechny obklady a dlažby i slinuté (taurus, gres), keramika, porcelán, žula, mramor, teraco, přírodní kámen, tvrdý plast, sklolaminát

Menu