Co dělat když diamantový kotouč neřeže

Diamantové nástroje GENT Vám přinášejí tuto příručku, která popisuje příčiny a řešení problémů, se kterými se někdy můžete setkat při řezání diamantovým kotoučem.
Mějte na paměti, že většinu problémů způsobuje již nevhodně vybraný řezný diamantový kotouč a jeho nesprávné používání. Věnujte proto prosím pozornost výběru diamantového kotouče. Správná volba, se kterou Vám rádi pomůžeme také v článku Jak vybrat diamantový kotouč, Vám dokáže ušetřit spoustu peněz i času při Vaší práci.

//

Diamantový kotouč neřeže, ale není spálený / kotouč řeže velmi pomalu
Diamantový kotouč se přehřívá / neřeže a je spálený
Nadměrné opotřebení / rychlý úbytek segmentu diamantového kotouče
Podbroušení segmentů diamantového kotouče
Nerovnoměrné opotřebení segmentů diamantového kotouče
Prohnutý diamantový kotouč / ztráta předpětí nosiče
Odpadnutí / odlomení celého segmentu diamantového kotouče
Praskliny v nosiči (těle), praskliny v segmentech diamantového kotouče
Odštípnutí části segmentu diamantového kotouče
Poškození středového otvoru diamantového kotouče
Excentricita, nepravidelný (oválný) tvar diamantového kotouče
Diamantový kotouč neřeže, ale není spálený / kotouč řeže velmi pomalu
Příznaky
 Segment diamantového kotouče je „tupý“, „zaleštěný“, hladký – vypadá jako by tam nebyla zrna diamantu;
Zatím není patrná změna barvy segmentu přehřátím.
Příčina Řešení
Diamantový kotouč (pojivo segmentu) je příliš tvrdý pro řezaný materiál. (např. kotoučem určeným na měkčí cihly je řezána žula, kotoučem na asfalt je řezán železobeton) Zkontrolujte, zda používáte pro řezaný materiál správný (vhodný) diamantový kotouč. Základní informace naleznete v tabulce použití diamantových kotoučů, případně kontaktujte svého prodejce diamantových nástrojů GENT.

Oživte segment kotouče, často postačí diamantovým kotoučem provést několik řezů v abrasivním (brusném) materiálu (ostřící kámen, měkký pískovec, porobeton), dokud se v segmentu diamantová zrna opět nedostanou na povrch – tím se diamantový kotouč takzvaně oživí (naostří). Oživování může být čas od času nezbytné, ale když se kotouč tupí příliš často, je kotouč pro řezaný materiál skutečně příliš tvrdý.

Zvolte diamantový kotouč s měkčím pojivem segmentu. Obecně platí, že čím tvrdší materiál budete řezat, tím měkčí by mělo být pojivo segmentu a naopak. Podrobně se o diamantových nástrojích můžete dočíst v článku Jak diamantové nástroje fungují, otevřením části  Co je diamantový segment. Nebo si rovnou vyberte vhodný diamantový kotouč na řezaný materiál podle podrobného popisu v našem katalogu.

Na diamantový kotouč bylo příliš tlačeno, proto se „zalešťuje“. Na diamantový kotouč příliš netlačte, při řezu stačí samotná hmotnost nářadí / stroje. Tlak kotouče na opracovávaný materiál musí dovolovat přirozené ostření kotouče – tj. obnažení diamantových zrn. Nadměrný tlak ani nadměrná rychlost posuvu materiálu řezání nezrychlí.
Stroj má nedostatečný výkon pro správnou funkci kotouče, kotouč řeže pomalu. Zkontrolujte stroj – hnací řemeny (zda nejsou prověšené), napětí a skutečný výstupní výkon motoru. Nesprávné vypnutí řemenů může změnit otáčky / obvodovou rychlost kotouče.

Zvolte diamantový kotouč, jehož použití a průměr odpovídají stroji.

Otáčky stroje jsou příliš vysoké, proto se diamantový kotouč „zalešťuje“.

Zvolte diamantový kotouč tak, aby bylo dosaženo správné obvodové rychlosti. Obvodová rychlost je závislá na průměru kotouče a otáčkách stroje. S výpočtem obvodové rychlosti vám pomůže naše Kalkulačka rychlostí. Optimální obvodovou rychlost pro jednotlivé materiály najdete v tabulce použití řezných kotoučů nebo v popisu stavebních materiálů.

Upravte správně otáčky stroje, pokud je možná jejich regulace.

Nesprávný směr otáčení kotouče. Zkontrolujte správné nasazení kotouče – diamantový kotouč musí být nasazen ve směru otáčení podle příslušných symbolů.

Neodstranění příčin tohoto problému včas může při pokračování práce (např. tlačením „tupého“ diamantového kotouče dále do řezu) vést často k jeho přehřátí (spálení), prohnutí, rozkmitání, až odlomení segmentu – takový diamantový řezný kotouč již pak není možné používat ani oživit!

Diamantový kotouč se přehřívá / neřeže a je spálený
Příznaky
 Změna barvy segmentu (případně těla) kotouče – ztmavnutí, černání, zakalení (až modrofialová barva);
segment kotouče je velmi „tupý“, „zaleštěný“, hladký
Příčina Řešení
Diamantový kotouč (pojivo segmentu) je příliš tvrdý pro řezaný materiál. (např. kotoučem na měkčí cihly je řezána žula, kotoučem na asfalt je řezán železobeton) Zkontrolujte, zda používáte pro řezaný materiál správný (vhodný) diamantový kotouč. Základní informace naleznete v tabulce použití diamantových kotoučů, případně kontaktujte svého prodejce diamantových kotoučů GENT.

Zvolte diamantový kotouč s měkčím pojivem segmentu. Obecně platí, že čím tvrdší materiál budete řezat, tím měkčí by mělo být pojivo segmentu a naopak. Podrobně se o diamantových nástrojích můžete dočíst v článku Jak diamantové nástroje fungují, otevřením části  Co je diamantový segment. Nebo si rovnou vyberte vhodný diamantový kotouč GENT na řezaný materiál podle podrobného popisu v našem katalogu.

Na diamantový kotouč bylo příliš tlačeno, proto se „zalešťuje“ a přehřívá. Na diamantový kotouč příliš netlačte, při řezu stačí samotná hmotnost nářadí / stroje. Tlak kotouče na opracovávaný materiál musí dovolovat přirozené ostření kotouče – tj. obnažení diamantových zrn. Nadměrný tlak ani nadměrná rychlost posuvu materiálu řezání nezrychlí.
Stroj má nedostatečný výkon pro správnou funkci kotouče, kotouč řeže pomalu. Zkontrolujte stroj – hnací řemeny (zda nejsou prověšené), napětí a skutečný výstupní výkon motoru. Nesprávné vypnutí řemenů může změnit otáčky / obvodovou rychlost kotouče.

Zvolte diamantový kotouč, jehož použití a průměr odpovídají stroji.

Otáčky stroje jsou příliš vysoké, proto se diamantový kotouč „zalešťuje“ a přehřívá.

Zvolte diamantový kotouč tak, aby bylo dosaženo správné obvodové rychlosti. Obvodová rychlost je závislá na průměru kotouče a otáčkách stroje. S výpočtem obvodové rychlosti vám pomůže naše Kalkulačka rychlostí. Optimální obvodovou rychlost pro jednotlivé materiály najdete v tabulce použití řezných kotoučů nebo v popisu stavebních materiálů.

Upravte správně otáčky stroje, pokud je možná jejich regulace.

Nesprávný směr otáčení kotouče. Zkontrolujte správné nasazení kotouče – diamantový kotouč musí být nasazen ve směru otáčení podle příslušných symbolů.
Řezání za mokra – chlazení vodou
Malé množství chladící vody , výplach kalu je nedostatečný.
Používejte dostatečné množství vody . Zkontrolujte, zda čerpadlo k pile správně funguje a zda není zanesen systém chlazení a zda je voda správně přiváděna na kotouč. Nedostatečný výplach vyřezaného materiálu (je velmi brusný) způsobuje zvýšené opotřebení a zahřívání kotouče.
Řezání za sucha – chlazení vzduchem
Příliš hluboký řez, nedodržení chladících přestávek.
Provádějte pouze mělké řezy (hloubka dle průměru kotouče), hlubší řezy provádějte ve více krocích.

Nezapomeňte kotouč chladit – nechat po cca 30 vteřinách práce volně otáčet 10 až 15 vteřin, aby se ochladil vzduchem (pročtěte si Návod k diamantovým řezným kotoučům).

Nedodržením postupu chlazení a přílišným tlakem často dochází k nevratnému poškození (spálení) diamantového kotouče vinou obsluhy – takový diamantový kotouč již není možné oživit ani používat! Přehřívání může způsobit další problémy – kotouč neřeže, rozkmitání kotouče, praskání nosiče i segmentů, odlomení segmentu.

Nadměrné opotřebení / rychlý úbytek segmentu diamantového kotouče
Příznaky
Diamantová zrna jsou viditelně silně obnažená, mají tendenci vypadnout z pojiva, kotouč řeže velmi rychle a segment se také velmi rychle ubrušuje, často do špičky – doslova mizí před očima.
Příčina Řešení
Řezaný materiál je abrasivní (velmi brusný) a kotouč pro něj není vhodně zvolen.
Diamantový kotouč má měkčí pojivo segmentu a materiál jej odbrušuje příliš rychle, proto diamantová zrna vypadávají dříve, než jsou opotřebena / otupena.(např. diamantovým kotoučem na žulu je řezán porobeton, měkká cihla)
Zkontrolujte, zda používáte pro řezaný materiál vhodný kotouč, základní informace naleznete v tabulce použití diamantových kotoučů, případně kontaktujte svého prodejce diamantových kotoučů GENT.

Zvolte kotouč s tvrdším pojivem segmentu. Obecně platí, že čím měkčí (a abrazivnější) materiál budete řezat, tím tvrdší by mělo být pojivo segmentu a naopak. Podrobně se o diamantových nástrojích můžete dočíst v článku Jak diamantové nástroje fungují, otevřením části  Co je diamantový segment. Nebo si rovnou vyberte vhodný diamantový kotouč GENT na řezaný materiál podle podrobného popisu v našem katalogu.

Kotouč není dostatečně chlazený / špatný odvod vyřezaného materiálu. Řezání za mokra – chlazení vodou
Zkontrolujte systém chlazení a vodní čerpadlo k pile – nedostatečný výplach vyřezaného materiálu (je velmi brusný) způsobuje zvýšené opotřebení kotouče, voda musí být čistá.Řezání za sucha – chlazení vzduchem
Provádějte pouze mělčí řezy, pro lepší odvod vyřezaného materiálu (je velmi brusný) a dodržujte pravidelné chladící přestávky. Pročtěte si Návod k diamantovým řezným kotoučům.
Stroj má nedostatečný výkon pro správnou funkci kotouče, kotouč řeže pomalu ale značně se opotřebovává. Zkontrolujte stroj – hnací řemeny (zda jsou správně napjaté), napětí a skutečný výstupní výkon motoru. Nesprávné vypnutí řemenů může změnit otáčky a tím i obvodovou rychlost diamantového kotouče.

Zkontrolujte diamantový kotouč, zda jeho použití a průměr odpovídají stroji.

Řezný diamantový kotouč není postaven kolmo k řezanému materiálu. Zajistěte správné zarovnání kotouče se strojem, aby nedocházelo k nadměrnému bočnímu obrušování segmentu. Zkontrolujte celkový stav stroje (zejména ložiska, příruby a hřídel).

 

Nevěnování se problému s nadměrným opotřebením diamantového kotouče může při pokračování práce vést k velmi rychlému spotřebování jeho segmentu! Věnujte pozornost výběru správného diamantového řezného kotouče pro maximální hospodárnost práce.

Podbroušení segmentů diamantového kotouče
Příznaky
 Ztenčení nosiče (až rýha) v místě připojení segmentů na nosič, diamantová zrna mohou být viditelně silně obnažená.
Nejčastěji se projevuje u řezání velmi abrasivních materiálů – čerstvý beton, asfalt, měkký pískovec, apod.
Příčina Řešení
Řezaný materiál je vysoce abrasivní (velmi brusný) a diamantový kotouč pro něj není vhodně zvolen.V případě řezání velmi abrasivních materiálů dochází k takzvanému podbroušení diamantového kotouče, kdy je tělo kotouče z boku vybrušováno (zejména v místě spoje se segmentem) ) zbytky materiálu (například pískem, prachem), který nebyl odveden z řezu. Používejte diamantové kotouče s ochranou proti podbroušení (šikmý segment, zapuštěný segment, tvrdokovové kladívko před segmentem, atd.), které jsou určené pro řezání abrasivních materiálů. Tato ochrana pomůže rozptýlit brusný efekt do širší oblasti mimo připojení segmentu na nosič.

Používejte chlazení vodou (všude, kde je to možné). Správně směrovaný silný proud pomůže vynést zbytky materiálu z řezu.

Řezání do volného podkladu (nebo nesourodého materiálu), kdy všechna chladící voda protéká do podloží (např. jemný makadam pod asfaltem) a diamantový kotouč není dobře chlazen. Tento jev může způsobit i Nadměrné / rychlé opotřebení segmentu diamantového kotouče (popsané výše), u hlubokých řezů zároveň i problém s tím, že Diamantový kotouč se přehřívá / neřeže a je spálený (popsané výše). Upravte hloubku řezu, aby malá část materiálu zůstala neproříznuta a chladicí voda se mohla udržet v řezu a diamantový kotouč se mohl lépe chladit a vynášet odbroušený materiál.
Opotřebení je způsobeno špatným zarovnáním diamantového kotouče ve stroji a segmenty se opotřebovávají více na jedné straně. Zkontrolujte vyrovnání stroje a systém posuvu materiálu. Ujistěte se, zda je řezací hlava v ose a zda jsou příruby svírající diamantový kotouč čisté a dobře dotažené, případně vyměňte vadné součásti stroje.
Diamantový kotouč je eliptický, ztratil svůj kulatý tvar  – může být způsobeno vadným ložiskem, opotřebenou hřídelí nebo poškozeným středovým otvorem (vrtáním) kotouče. Zkontrolujte stroj a zda jsou příruby svírající diamantový řezací kotouč čisté a dobře dotažené, případně vyměňte vadné součásti stroje.

Zkontrolujte středový otvor diamantového kotouče, zda není poškozen.

Pokud jsou segmenty diamantového řezného kotouče dlouhodobě podbrušovány dochází až k jejich odpadnutí. Volte vhodné diamantové kotouče na řezaný materiál. Všechny diamantové řezací kotouče GENT určené na velmi abrasivní materiály jsou vybaveny ochrannými prvky proti podbroušení.

Nerovnoměrné opotřebení segmentů diamantového kotouče
Příznaky
 Segment diamantového kotouče je z jedné strany opotřeben jinak než z druhé, opotřebení je osově nesouměrné.
Příčina Řešení
Kotoučem je broušeno, používaná strana pak vykazuje silnější opotřebení segmentu. Řezací diamantový kotouč nepoužívejte pro broušení, může dojít k dalšímu poškození kotouče a zranění obsluhy.
Řezání za mokra – chlazení vodou
Přívod chladící vody je nerovnoměrný (výplach je silnější z jedné strany).
Zkontrolujte, zda je voda přiváděna rovnoměrně po obou stranách kotouče a zda čerpadlo k pile dodává čistou vodu pravidelně a v dostatečném množství. Další informace též v části Nadměrné opotřebení / rychlý úbytek segmentu diamantového kotouče.
Nesprávný směr otáčení kotouče. Zkontrolujte správné nasazení kotouče – diamantový kotouč musí být nasazen ve směru otáčení podle příslušných symbolů.

Nevěnování pozornosti nerovnoměrnému obrušování stran segmentů a broušení s řezným diamantovým kotoučem může způsobit zhoršení řezných vlastností kotouče a vést k prasknutí segmentů. S poškozeným kotoučem již není možné dále pracovat! 

Prohnutý diamantový kotouč / ztráta předpětí nosiče
Příznaky
 Diamantový kotouč je prohnutý, zvlněný, jakoby „změknul“ – v řezu se kroutí, neudrží rovinu řezu, štípe hranu materiálu.
Příčina Řešení
Diamantový řezný kotouč se v řezu přehřál, velmi častá příčina, viz příslušný článek. Zlepšete chlazení – používejte dostatečné množství vody, případně chladící přestávky pomocí vzduchu, upravte hloubku jednotlivých kroků řezání.
Diamantový kotouč (pojivo segmentu) je příliš tvrdý pro řezaný materiál. Nosič je tím nadměrně zatěžován.(např. kotoučem na měkčí cihly je řezána žula; kotoučem na asfalt je řezán železobeton). Zkontrolujte, zda používáte pro řezaný materiál správný (vhodný) diamantový kotouč. Základní informace naleznete v tabulce použití diamantových kotoučů, případně kontaktujte svého prodejce diamantových nástrojů GENT.

Zvolte diamantový kotouč s měkčím pojivem segmentu. Obecně platí, že čím tvrdší materiál budete řezat, tím měkčí by mělo být pojivo segmentu a naopak.

Příliš malé, nebo rozdílně velké příruby. Zkontrolujte příruby, zda jsou stejné a správné velikosti. Příruby musí pevně svírat diamantový kotouč.

Nesprávné otáčky stroje.

Zvolte diamantový kotouč tak, aby bylo dosaženo správné obvodové rychlosti.  Otáčky musí odpovídat použití a vnějšímu průměru diamantového kotouče.
Nesprávný směr otáčení kotouče. Zkontrolujte správné nasazení kotouče – diamantový kotouč musí být nasazen ve směru otáčení podle příslušných symbolů.
Vzpříčení kotouče v řezu, řezání do oblouku, broušení diamantovým řezným kotoučem. Řežte vždy jen přímo, rovně (mimo speciálních diamantových kotoučů) a bez nadměrného tlaku.
Prokluzování kotouče v materiálu, diamantový kotouč vibruje, kroutí se a segmenty se zasekávají v řezu. Při řezání držte materiál pevně. Zkontrolujte správné dotažení, čistotu a velikost přírub. U strojů s unášecím kolíkem zkontrolujte, zda je používán
Diamantový řezný kotouč je nesprávně upnutý na hřídeli, při dotažení přírub se prohýbá. Zkontrolujte středový otvor kotouče,
zda odpovídá průměru hřídele. Přidržte diamantový kotouč na hřídeli až do pevného dotažení přírub.

Prohnutý nosič vede dále k rozkmitání diamantového kotouče, praskání nosiče i segmentů, odlomení segmentu. Používání takto poškozeného kotouče vytváří nejen velmi nekvalitní řez, ale je především nebezpečné pro obsluhu.

Odpadnutí / odlomení celého segmentu diamantového kotouče
Příznaky
Celý segment se odlomil, odpadl – nejčastěji přímo v místě připojení na nosič diamantového kotouče.
Příčina Řešení
Vzpříčení kotouče v řezu, řezání do oblouku, broušení diamantovým řezným kotoučem. Řežte vždy jen přímo, rovně (mimo speciálních diamantových kotoučů) a bez nadměrného tlaku.
Špatné chlazení – diamantový kotouč (zejména s letovanými segmenty) určený pouze k řezání ZA MOKRA, byl používán za sucha nebo s nedostatkem vody. Diamantové kotouče označené POUZE ZA MOKRA je nutné chladit vodou. Zkontrolujte, zda je voda přiváděna rovnoměrně po obou stranách kotouče a zda čerpadlo dodává čistou vodu pravidelně a v dostatečném množství.
Prokluzování kotouče v materiálu, diamantový kotouč vibruje, kroutí se a segmenty se zasekávají v řezu. Při řezání držte materiál pevně. Zkontrolujte správné dotažení, čistotu a velikost přírub. U strojů s unášecím kolíkem zkontrolujte, zda je používán.
Diamantový kotouč (pojivo segmentu) je příliš tvrdý pro řezaný materiál. Diamantový kotouč vibruje, skáče v řezu a vytváří tlak na segment.(např. kotoučem na měkčí cihly je řezána žula; kotoučem na asfalt je řezán železobeton). Zkontrolujte, zda používáte pro řezaný materiál správný (vhodný) diamantový kotouč. Základní informace naleznete v tabulce použití diamantových kotoučů, případně kontaktujte svého prodejce diamantových nástrojů GENT.

Zvolte diamantový kotouč s měkčím pojivem segmentu. Obecně platí, že čím tvrdší materiál budete řezat, tím měkčí by mělo být pojivo segmentu a naopak. Podrobně se o diamantových nástrojích můžete dočíst v článku Jak diamantové nástroje fungují, otevřením části  Co je diamantový segment. Nebo si rovnou vyberte vhodný diamantový kotouč  GENT na řezaný materiál podle podrobného popisu v našem katalogu.

Řezání za sucha – chlazení vzduchem
Příliš hluboký řez, nedodržení chladících přestávek.
Provádějte pouze mělké řezy (hloubka dle průměru kotouče), hlubší řezy provádějte ve více krocích.

Nezapomeňte kotouč chladit – nechat po cca 30 vteřinách práce volně otáčet 10 až 15 vteřin, aby se ochladil vzduchem (pročtěte si Návod k diamantovým řezným kotoučům).

Nerovnoměrný výkon stroje – např. zastavení stroje, když je diamantový kotouč v řezu – způsobuje údery na segment. Zajistěte, aby výkon motoru stroje nekolísal a aby nedocházelo k zastavení kotouče v řezu. Do materiálu zanořujte pouze plně roztočený diamantový řezný kotouč.
Poškození stroje – hřídele, ložisek nebo přírub. Zkontrolujte stroj – případně vyměňte vadné součásti stroje.

K odlomení celého celého segmentu často dochází špatným chlazením kotouče, řezáním do oblouku nebo broušením řezným kotoučem. Diamantový kotouč s ulomeným segmentem se běžně nedá opravit a nesmí být dále používán! Zejména letované diamantové kotouče lze používat POUZE ZA MOKRA  – musí se chladit vodou, jinak přehřátí roztaví letování a segment rychle upadne.

Praskliny v nosiči (těle), praskliny v segmentech diamantového kotouče
Příznaky
Praskliny od segmentů do těla kotouče, případně praskliny od středového (upínacího) otvoru diamantového kotouče.
Příčina Řešení
Diamantový kotouč (pojivo segmentu) je příliš tvrdý pro řezaný materiál. (např. kotoučem na měkčí cihly je řezána žula, kotoučem na asfalt je řezán železobeton) Zkontrolujte, zda používáte pro řezaný materiál správný (vhodný) diamantový kotouč. Základní informace naleznete v tabulce použití diamantových kotoučů, případně kontaktujte svého prodejce GENT.

Zvolte diamantový kotouč s měkčím pojivem segmentu. Obecně platí, že čím tvrdší materiál budete řezat, tím měkčí by mělo být pojivo segmentu a naopak. Podrobně se o diamantových nástrojích můžete dočíst v článku Jak diamantové nástroje fungují, otevřením části  Co je diamantový segment. Nebo si rovnou vyberte vhodný diamantový kotouč GENT na řezaný materiál podle podrobného popisu v našem katalogu.

Na diamantový kotouč bylo příliš tlačeno, případně se kotouč zasekl nebo zkroutil v řezu, tím došlo k přetížení segmentů i nosiče. Na diamantový kotouč příliš netlačte, při řezu stačí samotná hmotnost nářadí / stroje. Tlak kotouče na opracovávaný materiál musí dovolovat přirozené ostření kotouče – tj. obnažení diamantových zrn. Nadměrný tlak ani nadměrná rychlost posuvu materiálu řezání nezrychlí.
Vzpříčení kotouče v řezu, řezání do oblouku, broušení diamantovým řezným kotoučem. Řežte vždy jen přímo, rovně (mimo speciálních diamantových kotoučů) a bez nadměrného tlaku. Zkontrolujte upnutí kotouče na hřídeli.

Otáčky stroje jsou příliš vysoké, příliš vysoká rychlost řezání.

Snižte otáčky stroje, pokud je možná jejich regulace. Případně zpomalte posuv materiálu do řezu.
Řezání za mokra – chlazení vodou
Nedostatečné množství chladící vody.
Používejte dostatečné množství vody způsobuje přehřívání kotouče. Zkontrolujte, zda čerpadlo k pile správně funguje a zda není zanesen systém chlazení a zda je voda správně přiváděna na diamantový kotouč.
Řezání za sucha – chlazení vzduchem
Příliš hluboký řez, nedodržení chladících přestávek.
Provádějte pouze mělké řezy (hloubka dle průměru kotouče), hlubší řezy provádějte ve více krocích.

Nezapomeňte kotouč chladit – nechat po cca 30 vteřinách práce volně otáčet 10 až 15 vteřin, aby se ochladil vzduchem (pročtěte si Návod k diamantovým řezným kotoučům).

Zejména nedodržením postupu chlazení a tlakem na diamantový kotouč často dochází k nevratnému poškození kotouče vinou obsluhy – takový diamantový kotouč již není možné používat!

Odštípnutí části segmentu diamantového kotouče
Příznaky
Část segmentu je vyštípnutá, vylomená – tento problém souvisí i s prasklinami v těle diamantového kotouče.
Příčina Řešení
Diamantový kotouč (pojivo segmentu) je příliš tvrdý pro řezaný materiál. (např. kotoučem na měkčí cihly je řezána žula, kotoučem na asfalt je řezán železobeton) Zkontrolujte, zda používáte pro řezaný materiál správný (vhodný) diamantový kotouč. Základní informace naleznete v tabulce použití diamantových kotoučů, případně kontaktujte svého prodejce diamantových kotoučů GENT.

Zvolte diamantový kotouč s měkčím pojivem segmentu. Obecně platí, že čím tvrdší materiál budete řezat, tím měkčí by mělo být pojivo segmentu a naopak. Podrobně se o diamantových nástrojích můžete dočíst v článku Jak diamantové nástroje fungují, otevřením části  Co je diamantový segment. Nebo si rovnou vyberte vhodný diamantový kotouč na řezaný materiál podle podrobného popisu v našem katalogu.

Otáčky stroje jsou příliš vysoké, příliš vysoká rychlost řezání. Zvolte správný diamantový kotouč, jehož použití a průměr odpovídají stroji, aby bylo dosaženo správné obvodové rychlosti. Obvodová rychlost je závislá na průměru kotouče a otáčkách stroje. S výpočtem obvodové rychlosti vám pomůže naše Kalkulačka rychlostí.

Upravte správně otáčky stroje, pokud je možná jejich regulace.

Na kotouč bylo příliš tlačeno, případně se diamantový kotouč zasekl nebo zkroutil v řezu, tím došlo k přetížení segmentů. Na diamantový kotouč příliš netlačte, při řezu stačí samotná hmotnost nářadí / stroje. Tlak kotouče na opracovávaný materiál musí dovolovat přirozené ostření kotouče – tj. obnažení diamantových zrn. Nadměrný tlak ani nadměrná rychlost posuvu materiálu řezání nezrychlí.
Diamantový kotouč se v řezu přehřál. Zlepšete chlazení – používejte dostatečné množství vody, případně chladící přestávky pomocí vzduchu, upravte hloubku jednotlivých kroků řezání.
Uvolněné kamenivo, armování – cizí tělesa v řezné spáře. Snažte se vyhnout zatržení o uvolněná tělesa v řezu, které často vede k vyštípnutí části segmentu.
Vzpříčení kotouče v řezu, řezání do oblouku, broušení diamantovým řezným kotoučem. Řežte vždy jen přímo, rovně (mimo speciálních diamantových kotoučů) a bez nadměrného tlaku. Zkontrolujte upnutí kotouče na hřídeli.

Diamantový kotouč nabyl plně roztočen.

Nechejte diamantový řezací kotouč ve stroji plně roztočit dříve než začnete řezat. Diamantový kotouč zastavujte až po vytažení z řezu.

Diamantový kotouč se poškodil při pádu, nárazu.

Nenechejte diamantový kotouč upadnout a narazit. Segmenty jsou při nárazech k takovým poškození náchylné.

Zejména nedodržením postupu chlazení, tlakem na diamantový kotouč nebo příliš vysokou obvodovou rychlostí (například když se do flexy 150 mm upne diamantový kotouč průměru 230 mm, apod.) často dochází k nevratnému poškození kotouče vinou obsluhy – takový diamantový kotouč již není možné používat!

Poškození středového otvoru diamantového kotouče
Příznaky
Středový otvor je zvětšený či zdeformovaný, diamantový řezný kotouč nesedí přesně na hřídeli.
Příčina Řešení
Diamantový kotouč je nesprávně upnut na hřídeli. Zkontrolujte středový otvor kotouče, zda odpovídá průměru hřídele. Přidržte diamantový řezací kotouč na hřídeli až do pevného dotažení přírub. Příruby musí být čisté a pevně dotažené, diamantový kotouč musí být v ose a nesmí se protáčet.
Poškození stroje – hřídele, ložisek či přírub. Zkontrolujte stroj a všechny vadné, poškozené součásti vyměňte.
Upínací otvor je špatně vystředěn / vyvrtán. Diamantový kotouč můžete nechat správně převrtat, pokud se jedná o závadu u nového nepoužitého kotouče.

Nesprávným upnutím diamantového řezného kotouče, případně poškozením upínacího otvoru vlivem poškozeného stroje, může dojít k dalšímu poškození kotouče, které je nebezpečné a kotouč není možné dále používat.

Excentricita, nepravidelný (oválný) tvar diamantového kotouče
Příznaky
Diamantový řezný kotouč nemá kruhový tvar, je oválný, “šišatý” – kotouč v řezu skáče, pila v ruce kmitá.
Příčina Řešení
Poškození stroje – ložisek, hřídele –  poškozená ložiska způsobují excentrický pohyb hřídele a diamantový kotouč ztrácí při řezání kruhový tvar. Zkontrolujte stroj, případně vyměňte vadné součásti stroje.
Ojediněle způsobeno i tím, že diamantový kotouč (pojivo segmentu) je příliš tvrdý pro řezaný materiál. Diamantový kotouč vibruje, skáče v řezu.(např. kotoučem na měkčí cihly je řezána žula; kotoučem na asfalt je řezán železobeton). Zkontrolujte, zda používáte pro řezaný materiál vhodný řezný diamantový kotouč. Základní informace naleznete v tabulce použití diamantových řezacích kotoučů, případně kontaktujte svého prodejce diamantových nástrojů GENT.
Možná chyba ve výrobě, pokud nový zcela nepoužitý diamantový kotouč má po obvodu výrazně různou výšku segmentu. Kontaktujte svého prodejce.

Používáním takto vadného kotouče může dojít k dalšímu poškození segmentů kotouče i stroje. Pokud je tato závada zjištěna při nasazení nového kotouče a váš stroj nevykazuje poškození, ihned se obraťte na prodejce.

Menu